Kyrkskolan, Kyrkbyn

Kyrkskolan tegelbyggnad en solig vinterdag

Kyrkskolan är en kommunal grundskola i Kyrkbyn sju kilometer utanför Tierp. Fritidshem finns också på Kyrkskolan.

Fakta om Kyrkskolan

Antal elever: ca 90
Arbetslag: 1
Årskurser: F–6 och fritidshem

Ombyggnationen av Kyrkskolan

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och elever
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Rektor

Karin Herbertsson,
Telefon: 0293-21 83 50
E-post: karin.herbertsson@tierp.se

Biträdande rektor

Camilla Jansson
Telefon: 0293-21 83 49
E-post: camilla.jansson@tierp.se

Postadress

Tierps kommun
Kyrkskolan
Backbrovägen 7A
815 91 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

BankID Länk till annan webbplats.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62

Telefon till skolan: 0293-21 97 82
Telefon till fritids: 0293-21 97 84

Kyrkskolan har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. De samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt.
Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.


Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Telefon till fritidshemmet 0293-21 97 84

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kuratorer

Sara Löfstrand
Telefon: 0293-21 81 85

Khalid Dalal
Telefon: 0293-21 81 77

Psykolog

Andrea Wennström
Telefon: 0293-21 80 92

Skolsköterska

Emma Mindor
Telefon: 0293-21 97 32

Specialpedagog

Georgia Polymenopoulou
Telefon: 0293-21 83 54

Studie- och yrkesvägledare

David Ederyd
Telefon: 0293-21 85 06