Kyrkskolan, Kyrkbyn

Kyrkskolans huvudentré.

Kyrkskolan är en kommunal grundskola som ligger på landsbygden 7 km utanför Tierp i Kyrkbyn. Fritidshem finns också på Kyrkskolan.

Korta fakta om Kyrkskolan
Antal elever: ca 60
Arbetslag: 1
Årskurser: F-3 och fritidshem

Vision

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och elever
  • Kollegialt lrande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Rektor och biträdande rektor för Kyrkskolan

Rektor

Karin Herbertsson,
Telefon: 0293-21 83 50
E-post: karin.herbertsson@tierp.se

Biträdande rektor

Camilla Jansson
Telefon: 0293-21 83 49
E-post: camilla.jansson@tierp.se

Fritidshem

Kyrkskolan har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. De samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt.
Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.


Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Telefon till fritidshemmet 0293-21 97 84

Elevhälsa, elevvård

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kurator
Jonas Nässbjer
Telefon: 0293-21 81 85

Psykolog
Måns Nilsson
Telefon: 0293-21 80 96

Skolsköterska
Emma Mindor
Telefon: 0293-21 97 32

Specialpedagog
Georgia Polymenopoulou
Telefon: 0293-21 83 54

Studie- och yrkesvägledare
Malin Eriksson
Telefon: 0293-21 83 52

Sjukanmälan

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

BankID Länk till annan webbplats.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62

Telefon till skolan: 0293-21 97 82
Telefon till fritids: 0293-21 97 84

Post-/besöksadress och karta till Kyrkskolan

Postadress

Tierps kommun
Kyrkskolan
Backbrovägen 7A
815 91 Tierp