Tallbacksskolan F-6, Månkarbo

På Tallbacksskolan arbetar eleverna i en skolmiljö med hemkänsla. Med närhet till naturen så har eleverna en fantastiskt lärmiljö under hela dagen.

Eleverna på Tallbacksskolan fortsätter sin skolgång på Centralskolan från åk 7. På skolan finns även förskolan Tallbacken som har ca 70 barn inskrivna. Förskolan tillhör förskoleområdet.

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag

Rektor och biträdande rektor för Tallbacksskolan

Rektor
Frida Kjetselberg, 0293-21 83 38
frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor​er
Margareta Lemoine, 0293-21 86 25
margareta.lemoine@tierp.se

Emanuel Levin, 0293-21 83 32
emanuel.levin@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator
Angelica Blomberg Regnerstam
Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.
Telefon: 0293-21 91 56
angelica.blombergrengerstam@utb.tierp.se

Psykolog
Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.
Telefon: 0293-21 83 43
malin.berglund@tierp.se

Skolläkare
Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagoger
Ulrika Örnehag
e-post: ulrika.ornehag@utb.tierp.se
Åsa Törmä
e-post: asa.torma@utb.tierp.se
Linnea Holmberg
e-post: linnea.holmberg@utb.tierp.se

Fritidshemmet

Fritidshemmet

På fritids börjar dagen med en gemensam samling och eftermiddagen fylls därefter med spontan lek och gemensamma aktiviteter både inne och ute. Fritidshemmet är till för barn från 6 till 12 år, under den skolfria delen av dagen och under lov.
Kontakta fritidshemmet: 0293-21 97 00

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Post-/besöksadress och karta till Tallbackskolan

Besöksadress
Gunnarsbovägen 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (karta)
Månkarbo

Postadress
Tierps kommun
Tallbacksskolan
815 80 Tierp

Handlingsplaner

Skolan har ett antal handlingsplaner. Nedan presenteras de planer som elever och föräldrar bör känna till.

Läxpolicy
För att stadfästa kunskaper behöver eleverna arbeta hemma med att repetera. Däremot ska skolan inte ge läxor där det krävs vuxenstöd för att klara av läxorna. Läs vidare i skolans läxpolicyPDF (pdf, 227 kB)

Likabehandlingsplan SO 3 lå 19/20
Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling och motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår. Likabehandlingsplan SO 3PDF (pdf, 557 kB)

Policydokument Office 365
Skolan har infört molntjänsten Office 365. Datainspektionen ställer krav gällande molntjänster i skolverksamhet. Ett krav är att alla elever och vårdnadshavare ska informeras om PuL och innebörden av detta.
Information om Office 265 till vårdnadshavarePDF (pdf, 312 kB).
Riktlinjer PuLPDF (pdf, 140 kB)

Korta fakta om Tallbacksskolan

Antal elever: ca 85
Årskurser: Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem