Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hälsoäventyret en skolresurs för ungas hälsa

Hälsoäventyret är en hälsofrämjande, pedagogisk verksamhet som vänder sig till kommunens skolelever. Det är ett komplement till skolans hälsoundervisning.

Hälsoäventyret möter grundskolans elever i program med tema kropp, sömn och stress, tobak, alkohol och kärlek, relationer och sexualitet. Med prat, skratt, lek och allvar som ledord leds de unga besökarna genom en stimulerande miljö med fantasifull rekvisita, där experiment varvas med diskussioner och rollspel.

Jag tyckte det var jättekul och de hade roliga rum man kunde vara i.

Elev i årskurs 4

Hälsoäventyrets målsättning är att sprida kunskap och att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstaganden som är av betydelse för deras hälsa. Hälsoäventyret ger eleverna möjlighet att tänka till, tänka om och tänka nytt.

Jag visste inte att tobak var en planta eller att det förekom barnarbete.

Elev i Årskurs 6

Varje läsår inbjuds samtliga av kommunens klasser i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Klassernas mentorer ansvarar för besöket. Information om klassbesöken ges till vårdnadshavare. Eleverna delas in i mindre grupper för att skapa större utrymme för varje individ i både aktiviteter och diskussioner.

Jag lärde mig var allting sitter och blodådrorna som var så långa, det visste inte jag.

Elev i årskurs 2

Region Uppsala ansvarar för Hälsoäventyret som för närvarande finns på fem platser i länet varav Tierp är en. Det hälsopedagogiska arbetet sker i nära samverkan med respektive kommun.