Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Särskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Centralskolan i Tierp finns en grundsärskola för elever i åk 1-9.

Skolformen har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan undervisas eleverna i samma ämnen som i grundskolan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i grundsärskolan. Där undervisas eleverna i ämnesområden.

Vem har rätt att gå i grundsärskola?

Grundsärskolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan tas emot i grundsärskolan om man bedömer att de inte kan uppnå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan har en egen läroplan och personalen är pedagoger, speciallärare och elevassistenter.

Grundsärskolan utgör spår 4 inom rektorsområde 3 (Ro3). Skolledningen på Centralskolan ansvarar även för grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

På Högbergsskolan finns gymnasiesärskolan Öppnas i nytt fönster.. Den är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och har gått ut grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig.

Rutin för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Pdf, 753 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 753 kB)

Fritidshem

Elever på grundsärskolan och gymnasiesärskolan har möjlighet till plats på Centralskolans särfritids.

Skolverkets info om grundsärskolan

skolverkets hemsida om grundsärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står mer om hur verksamheten ser ut och hur särskolan fungerar. Skolverkets broschyr Här får du läsa om grundsärskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.berättar på lättläst svenska om grundsärskolan, vilka ämnen läser man och vem kan gå där?