Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fritidshem för grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever

Elever från grundsärskolan och gymnasiesärskolan har möjlighet till plats på särfritids i Bäggeby. Särfritids har ändamålsenliga lokaler och en trygg utemiljö.

Verksamheten är öppen i anslutning till skoldagen samt vid lov. Eleverna som har morgonfritids startar sin dag på Centralskolan för att efter skoldagen förflytta sig till Bäggeby där Särfritids har sin hemvist. Under lovdagar tillbringar barnen och ungdomarna hela sin dag i Bäggeby.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan såväl tids- som innehållsmässigt samt att erbjuda barnen/ungdomarna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

För barn under 12 år tillämpas samma regler som för övrig fritidshemsverksamhet. För barn/ungdomar över 12 år krävs att barnen har behov av särskilt stöd eller har rätt till korttidstillsyn utifrån LSS.