Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Skolskjuts

Elever från förskoleklass upp till gymnasium erbjuds skolskjuts utifrån ett antal kriterier, till exempel avståndet mellan bostadsadressen och skolan om elev inte har fritidshemsplacering. Om elev uppfyller kriterierna för skolskjuts behövs ingen särskild ansökan lämnas in, skolkortet skickas hem per automatik.

Om elev är i behov av skolskjuts vid växelvis boende eller med hänsyn till särskilda skäl behöver ni ansöka om skolskjuts. Ansökan görs inför varje nytt läsår och handläggs av skolskjutssamordnaren i Tierps kommun.

Skolkort

Skolkorten administreras av Region Uppsala och skickas hem till elevens folkbokföringsadress innan den första skoldagen. Kortet ska sedan sparas under hela skolgången.

Skolbussar

Kommunen samordnar skolskjutsar med kollektivtrafiken. Det innebär att skolskjutsarna till stor del genomförs med den befintliga linjetrafiken. En mindre del av skolskjutsarna genomförs med taxi.

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan bostadsadressen och skolan som avgör rätten till skolskjuts. Även faktorer som trafiksäkerhet och/eller funktionsnedsättning kan avgöra.

Avståndet mellan bostad och skola

Årskurs

Avstånd till skola

Förskola - årskurs 1

2 km¹

Årskurs 2-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

Gymnasiet

6 km

1. Gäller ej elever boende inom Aspenskolans och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.

Barnet bor på två olika ställen, hur löser vi skolskjutsen?         

Genom att ansöka om skolskjuts för elever med växelvis boende. Ansökan skickas till kommunen inför varje nytt läsår och beslut meddelas av skolskjutssamordnare.

Läs mer om ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Mitt barn har tappat bort sitt skolkort, vad gör jag?

Ett borttappat kort förlustanmäls omgående via webben. Ett nytt kort kommer att skickas till elevens folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får eleven bekosta sina resor själv.

Anmäl trasigt eller borttappat kort

Mitt barns skolkort fungerar inte längre, vad gör jag?

Om skolkortet slutar fungera kan eleven få ett kvitto utfärdat av föraren eller tågvärden. Kvittot gäller som färdbevis tillsammans med det trasiga skolkortet i max sju vardagar. Det trasiga skolkortet ska anmälas omgående via webben.

Anmäl trasigt eller borttappat kort

Ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl

Om en elev inte blivit beviljad skolskjuts, men till exempel trafikförhållanden gör det svårt att ta sig till skolan, eller om skolskjuts behövs med hänsyn till en funktionsnedsättning, så kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl. Ansökan ska göras på nytt inför varje läsår.

Läs mer om ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl