Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Skolskjuts

Elever från förskoleklass upp till gymnasium erbjuds skolskjuts utifrån ett antal kriterier, till exempel avståndet mellan bostadsadressen och skolan. Om elev uppfyller kriterierna för skolskjuts behövs ingen särskild ansökan lämnas in, skolkortet skickas hem per automatik.

Om elev är inskriven på fritidshem, har växelvis boende eller särskilda skäl behöver ni ansöka om skolskjuts. Skolskjuts beviljas per läsår, ansökan ska därför lämnas på nytt inför varje läsår.

Skolkort

Skolkorten administreras av Region Uppsala och skickas hem till elevens folkbokföringsadress innan den första skoldagen. Kortet ska sedan sparas under hela läsåret.

Elever som har fritids

Skolskjuts är resor till och från skolan och ska inte nyttjas till och från fritids. Om behov av skolskjuts finns när fritidsplatsen inte nyttjas, till exempel om elev endast har fritids på morgonen, ska ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl lämnas in. Schema för fritids ska bifogas.

Läs mer om ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

Elever som går i gymnasiet

Vill du läsa mer om vad som gäller vid resor till och från skolan för gymnasieelever finns information på sidan elevresor.

Kontakt

Har du frågor som rör skolskjuts är du välkommen att kontakta vår skolskjutssamordnare.

E-post: skolkort@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 00

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan bostadsadressen och skolan som avgör rätten till skolskjuts. Även faktorer som trafiksäkerhet och/eller funktionsnedsättning kan avgöra.

Avståndet mellan bostad och skola

Årskurs

Avstånd till skola

Förskola - årskurs 1

2 km*

Årskurs 2-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

Gymnasiet

6 km

* Gäller ej elever boende inom Aspenskolans och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.

Barnet bor på två olika ställen, hur löser vi skolskjutsen?         

Genom att ansöka om skolskjuts för elever med växelvis boende. Ansökan skickas till kommunen inför varje nytt läsår och beslut meddelas av skolskjutssamordnare.

Läs mer om ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Mitt barn har tappat bort sitt skolkort, vad gör jag?

Ett borttappat kort förlustanmäls omgående via webben. Ett nytt kort kommer att skickas till elevens folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får eleven bekosta sina resor själv.

Anmäl trasigt eller borttappat kort

Mitt barns skolkort fungerar inte längre, vad gör jag?

Om skolkortet slutar fungera kan eleven få ett kvitto utfärdat av föraren eller tågvärden. Kvittot gäller som färdbevis tillsammans med det trasiga skolkortet i max sju vardagar. Det trasiga skolkortet ska anmälas omgående via webben.

Anmäl trasigt eller borttappat kort