Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansök om skolskjuts vid särskilda skäl

Om en elev inte blivit beviljad skolskjuts, men till exempel trafikförhållanden gör det svårt för en elev ta sig till skolan, eller om skolskjuts behövs med hänsyn till en funktionsnedsättning, kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl.

Ärendet handläggs av skolskjutssamordnaren i kommunen, som också prövar ansökan i enlighet med gällande bestämmelser i skollagen. Utskottet barn och ungdom gör individuella prövningar i fall som avviker från kriterierna för skolskjuts. Om särskilda skäl åberopas ska ansökan styrkas på lämpligt sätt, till exempel med läkarutlåtande.

Lagen

I skollagen 10 kapitlet 32 § och 11 kapitlet 31 § står det att elever i grundskolor med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.