Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor på två adresser på grund av föräldrarnas gemensamma vårdnad har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Eleven anvisas den skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress, som endast kan vara på en adress. De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern.

Rätten till skolskjuts prövas till och från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadress utanför kommunen berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har domstolsbeslut om ensam vårdnad.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boendePDF (pdf, 67 kB)

Beslut meddelas av skolskjutssamordnaren i kommunen.