Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Skolskjuts

Elever i grundskola eller anpassad grund- eller gymnasieskola kan beviljas skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi.

Ansöka om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Sista dag att ansöka för kommande läsår är den 31 maj varje år. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex veckor.

Skolskjuts grundskola och anpassad grundskola

En elev i grundskola eller anpassad grundskola är berättigad till skolskjuts om eleven går i sin anvisade skola, inte är inskriven på fritidshem och uppfyller avståndskriteriet mellan bostaden och skolan. Uppfyller eleven dessa kriterier skickas skolkortet hem automatiskt inför varje läsår.

Om en elev inte uppfyller kriterierna måste ansökan lämnas in inför varje nytt läsår.

Om något av kriterierna inte uppfylls behöver en särskild ansökan lämnas in inför varje läsår. Det gäller även för en elev som har växelvis boende eller behov av skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättning eller trafikförhållanden.

Skolskjuts anpassad gymnasieskola

Elever som går i anpassad gymnasieskola i Tierps kommun och som uppfyller avståndskriteriet mellan bostad och skola får ett skolkort hemskickat automatiskt inför varje läsår.

Elever som inte uppfyller avståndskriteriet, går i anpassad gymnasieskola i annan kommun eller som har behov av särskild anordnad skolskjuts behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

Avståndskriterier mellan bostad och skola

Skriv tabellbeskrivning här

Årskurs

Avstånd till skola

Förskoleklass - årskurs 1

2 km*

Årskurs 2-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

Gymnasiet

6 km

* Gäller ej elever boende inom Aspenskolans och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.