Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansöka om skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan beviljas skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skolskjuts kan ske med särskilda skolbussar, buss i linjetrafik eller taxi.

Sista dag att ansöka om skolskjuts för kommande läsår är den 31 maj varje år.

Skolskjuts grundskola och grundsärskola

En elev i grundskolan eller grundsärskolan är berättigad till skolskjuts om eleven går i sin anvisade skola, inte är inskriven på fritidshem och uppfyller avståndskriteriet mellan bostaden och skolan, detta enligt kommunens regler för skolskjuts och elevresorPDF (pdf, 189 kB). Uppfyller eleven dessa kriterier skickas skolkortet hem automatiskt inför varje läsår.

Om något av kriterierna inte uppfylls behöver en särskild ansökan lämnas in inför varje läsår. Det gäller även för en elev som har växelvis boende eller behov av skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättning eller trafikförhållanden.

Skolskjuts gymnasiesärskola

Elever som går i gymnasiesärskola i Tierps kommun och som uppfyller avståndskriteriet mellan bostad och skola får ett skolkort hemskickat automatiskt inför varje läsår.

Elever som inte uppfyller avståndskriteriet, går i gymnasiesärskola i annan kommun eller som har behov av särskild anordnad skolskjuts kan ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl.

Avståndskriterier mellan bostad och skola

Skriv tabellbeskrivning här

Årskurs

Avstånd till skola

Förskoleklass - årskurs 1

2 km*

Årskurs 2-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

Gymnasiet

6 km

* Gäller ej elever boende inom Aspenskolans och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.

Blanketter

En ansökan ska lämnas in inför varje nytt läsår för en elev som inte uppfyller kriterierna för skolskjuts enligt kommunens regler för skolskjuts och elevresorPDF (pdf, 189 kB).

Sista dag att ansöka är den 31 maj varje år.