Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Småbarn 0–5 år

Öppen förskola och familjecentral

Till Öppna förskolan och familjecentral kommer barn 0-6 år tillsammans med sina föräldrar, så gör vi olika aktiviteter tillsammans. Under våra öppettider är du välkommen att delta och leka tillsammans med ditt/dina barn.

Förskoleverksamhet för barn 1-5 år

I kommunens förskoleverksamhet finns det 18 st förskolor,de finns belägna i Tierp, Kyrkbyn, Mehedeby, Månkarbo, Söderfors, Tobo, Vendel, Örbyhus, Edvalla/Hållnäs, Karlholm och Skärplinge. Förskola i Tierps kommun

Kommunal pedagogisk omsorg för barn 1-5 år

I pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar dagbarnvårdare emot barn i sitt hem. Kommunal pedagogisk omsorg finns i Mehedeby.

Fristående pedagogisk omsorg

Det finns också fristående pedagogisk omsorg.

Modersmålsundervisning i finska/Suomea äidinkielenä

Nu finns möjlighet för ditt barn att få modersmålsundervisning på finska.
Nyt on lapsellasi mahdollisuus oppia suomea.

 

Vid vilken ålder kan barnet börja i förskola?

Barn som fyllt ett år har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger.

Barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Hur mycket kostar det att ha mitt barn i förskolan?

Tierp har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt. Avgiften indexregleras januari varje år.

Hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 15 tim/v, utom dagar då barnen är lediga för lov. Läs mer om avgifter i förskolan.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Ansök om plats så snart som möjligt för att underlätta planeringen. Barn som fyllt ett år har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Önskemål om förskola kan lämnas när man ansöker om plats. Kommunen ger ingen förtur.

Enligt kommunens tjänstegaranti ska plats erbjudas inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats.

Under vilka tider har förskolan öppet?

Förskoleverksamhetens och fritidshemmens normala öppethållande är 12 timmar, 06.00-18.00 under vardagar. Inom den tidsramen varierar öppethållandetiderna utifrån föräldrars inlämnade scheman.

Tid därutöver ansökes särskilt och beslutas av verksamhetens ledning.