Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgifter och regler för barnomsorg 1-13 år

Hur mycket du betalar för barnomsorg beror på hur stora inkomster hushållet har per år. Det beror också på hur många barn ni har.

Tierps kommun har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt, men det finns en gräns för högsta avgift.

Avgiften är en fast månadsavgift som bestäms utifrån inkomst och som betalas 12 månader per år och betalas från och med placeringsdatum. Avgiften indexregleras i januari varje år. Högsta avgift betalas om den gemensamma inkomsten överstiger 50 340 kronor per månad. Är inkomsten lägre blir avgiften lägre. Den avgiftsgrundande inkomsten är bruttoinkomst samt beskattningsbara ersättningar och bidrag.

För varje placerat barn finns det maxbelopp. Om flera barn är placerade i barnomsorgen (0-13 års ålder) räknas det yngsta barnet som nummer ett när avgift ska beräknas. Från och med det fjärde barnet tas ingen avgift ut.

Inkomstredovisning - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn 1 — 5 år i förskola och pedagogisk omsorg

För det yngsta barnet betalar man 3 % av inkomsten, dock högst 1510 kronor per månad. Har man fler barn betalar man 2 % eller max 1007 kronor för det andra barnet och för det tredje barnet betalar man 1 % eller max 503 kr. Fjärde barnet ingen avgift. Taxan är densamma oavsett vilken barnomsorgsform man har barnet/en placerade i.

Barn i barnomsorg
Högsta avgift (vid maxtaxa)Andel av bruttoinkomst
Barn 1 (det yngsta)1510 kr3 %
Barn 21007 kr2 %
Barn 3503 kr1 %
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Exempel: Vad kostar barnomsorgen?
Klas och Maria bor tillsammans och har sammanlagt en inkomst på 32 000 kr i månaden. De har två barn i barnomsorgen. Kostnaden blir då:

32 000 kr x 5% (barn 1 kostar 3% och barn 2 kostar 2%) = 1600 kr för båda barnen.

Särskilda regler för barn 3–5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till reducerad eller avgiftsfri placering.

Reducerad avgift för barn 3-5 år

För barn 3-5 år som har barnomsorg mer än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 25 %.

För barn 3-5 år till och med 15 timmar/vecka med behov av plats på lov utgår avgift med 0,75% av hushållets totala bruttoinkomst/mån. För barn 2 (3-5 år) utgår en avgift på 0,50% av hushållets totala bruttoinkomst/mån. Gäller från september det året barnet fyller 3 år.

Avgiftsfri placering för barn 3-5 år till och med 15 timmar/vecka

Från september det året barnet fyller 3 år kan barnet få avgiftsfri barnomsorg max 15 timmar/vecka, men ingen barnomsorg under lov. Verksamheten bestämmer barnets tider. Avgiftsfri placering måste vårdnadshavaren ansöka om.


Barn (6-13 år) i skolbarnsomsorg / fritidshem, "fritids"

  • För det yngsta barnet betalar man 2 % av inkomsten, dock högst 1007 kr/mån.
  • Har man fler barn betalar man 1 % för för andra resp. tredje barnet, dock högst 503 kr per barn och månad.

Exempel med ett barn i förskola och ett barn i fritidshem
Om man har två barn, varav ett i förskola/pedagogisk omsorg och det andra i fritidshem gäller 3% (max 1478 kr/mån) för det yngsta barnet och 1 %, (max 493 kr/mån) för barnet i fritidshem.

Uppsägning av barnomsorg

Avgiften betalas under uppsägningstiden som är 60 dagar.

Har du frågor kring avgifterna?

Kontakta Medborgarservice 0293-21 80 88