Kontakt

Tentamen för högskolestuderande

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - både ordinarie tentamen och omtentamen. Din ansökan bör vara hos oss två veckor före tentamenstillfället.

För studenter skrivna i Tierps kommun kostar det ingenting. Studerande från andra kommuner erbjuds tentamen om det finns plats. Studenten ansvarar själv för att meddela sitt lärosäte att den vill skriva sin tentamen här hos oss.

Tentamen kostar 600 kr/st om man inte är bosatt i Tierps kommun. Avgiften betalas i biblioteket. Vi tar kontant, kort eller Swish, annars skickar vi faktura.

Avbokning senare än 5 dagar debiteras. Vid avbokning på grund av sjukdom ska läkarintyg skickas in för att avgiften inte ska gälla.

Om din tentamen kräver speciell utrustning, till exempel dator, så måste du ta personlig kontakt med oss, telefonnummer 0293-21 82 19.

Ansök via webbformuläret eller via e-post larcentrum@tierp.se.

Lärcentrum har stängt dessa dagar under 2023
11, 15 och 29 september
3 november
23 december-7 januari 2024

Anmälan till tentamen

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterUppgifter om tentamen
Ska du skriva tentamen på dator?
Ska du skriva tentamen på dator?För att kunna hantera din ansökan eller ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..