Kontakt

Tentamen för högskolestuderande

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - både ordinarie tentamen och omtentamen. Din ansökan bör vara hos oss senast en vecka före tentamenstillfället.

Studerande från andra kommuner erbjuds tentamen om det finns plats. Vi förbehåller oss rätten att säga nej om vi saknar resurser. Studenten ansvarar själv för att meddela sitt lärosäte att den vill skriva sin tentamen hos oss.

Vi tar ut en avgift för att skriva tentamen:

Tentamensskrivning för folkbokförd i Tierps kommun 0 kr
Tentamensskrivning för ej folkbokförd i Tierps kommun 600 kr
Tentamensskrivning under helg för folkbokförd i Tierps kommun 600 kr
Tentamensskrivning under helg för ej folkbokförd i Tierps kommun 1200 kr

Avgiften betalas i biblioteket. Vi tar kontant, kort eller Swish, annars skickar vi faktura.

Avbokning senare än 5 dagar debiteras. Vid avbokning på grund av sjukdom ska läkarintyg skickas in för att avgiften inte ska gälla.

Ska du skriva en digital tentamen är det viktigt att du kommer i god tid, har installerat relevant programvara och är väl förberedd i hanteringen av din utrustning. Lärcentrum kan inte garantera teknisk support på plats.

Ansök via webbformuläret nedan eller via e-post larcentrum@tierp.se.

Lärcentrum har stängt dessa dagar under 2024
15 juni - 4 augusti
27 augusti

Anmälan till tentamen

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterUppgifter om tentamenExempelvis 2024-01-27

Ska du skriva tentamen på dator?
Ska du skriva tentamen på dator?För att kunna hantera din ansökan eller ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..