Kontakt

Komvux – vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Lövträd solig bakgrund

På komvux anpassar vi utbildningen utifrån dina behov och förutsättningar.

Komvux vänder sig till dig som vill komplettera tidigare utbildning eller behöver en ny start. Vi erbjuder både fristående kurser och yrkesutbildningar.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som saknar betyg från grundskolan. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå för att t.ex. få behörighet till högskolan eller en yrkesutbildning.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar leder direkt till en yrkestitel inom ett specifikt område. I yrkesutbildningar varvas oftast teoretiska och praktiska moment. I yrkesutbildningarna ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL

Kurslitteratur Vuxenutbildningen

Lista över litteratur till höstens grundläggande och gymnasiala kurser. Om det saknas kurser och studielitteratur i listan lämnas information om detta vid kursstart.

Kurslista vårterminen 2024 Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att listan avser litteratur till kurser som läses på plats, ej distanskurser.

Du kan beställa kurslitteratur via Internet, sök t.ex. på ordet kurslitteratur eller bokens ISBN-nummer. Det är viktigt att kontrollera ISBN-numret så att du verkligen köper rätt kurslitteratur, oavsett om du köper en ny eller begagnad bok via marknadsplatser. Du riskerar annars att få en annan upplaga än den som hör till kursen.

Distansstudier

Generell policy för distansstudier; du har en tillsvidareanställning heltid, och/eller att kurserna du behöver inte erbjuds på plats. Anställningsavtal kan behöva uppvisas.

Vuxenutbildningen i Tierp erbjuder grundläggande och gymnasiala kurser på distans samt yrkesutbildningar.

Studier i annan kommun

Om din utbildning du vill gå inte finns i Tierps kommun kan du söka den i en annan kommun. Tierps kommun betalar inte utbildningsplatser i andra kommuner om motsvarande utbildning finns i Tierps kommun inom de närmsta 12 månaderna oavsett studieform såsom distans, flex eller klassrumsundervisning.

För att vi ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att du ansöker korrekt:

  1. Gör ansökan enligt den anordnande kommunens riktlinjer, tex webbansökan eller pappersblankett.
  2. Vid webbansökan, skriv ut kopia och skicka den tillsammans med dina betyg till Vuxenutbildningen i Tierp. Om du har använt pappersblankett ska den tillsammans med dina betyg skickas till Vuxenutbildningen i Tierp.
  3. Viktigt! Ansökan med betygskopior behöver vara Vuxenutbildningen i Tierp tillhanda senast en vecka innan sista ansökningsdatum.
  4. När din ansökan har kommit till oss fattar vi beslut om vi har möjlighet att betala för utbildningen eller inte. I de fall vi inte har möjlighet att bevilja alla sökande görs en prioritering enligt de urvalskriterier som finns i förordningen, 3 kap 7§ Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
  5. Din ansökan tillsammans med vårt beslut skickas till den kommun du sökt.
  6. Anordnande kommun fattar beslut om antagning.
  7. Antagningsbesked skickas till Dig.

Beslut om interkommunal ersättning samt mottagande av sökande kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information hittar du på Överklagandenämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Får jag studiemedel?

Som studerande på komvux är du berättigad till studiemedel från CSN. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du även gör ansökan om studiemedel.

Välja din studietakt

När du studerar på komvux har du stor frihet att bestämma hur du vill lägga upp dina studier. Exempelvis om du vill läsa på heltid, deltid, dagtid, kvällstid eller på distans.

Läsa upp betyg – utbyteskomplettering och tilläggskomplettering

Att läsa upp betyg kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

Att utbyteskomplettera innebär att du försöker läsa upp betyget i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas få ett nytt högre betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla och jämförelsetalet höjs därmed.

Att tilläggskomplettera innebär att du läser helt nya kurser för att försöka höja ditt jämförelsetal. Om betyget du får i en ny kurs höjer ditt jämförelsetal räknas det in, annars inte.

OBS! De som kompletterar sina betyg med Komvux söker till högskolan i en speciell urvalsgrupp. I praktiken kommer det att gynna sökande som har bra betyg direkt från gymnasiet utan att ha kompletterat på komvux. Mer information om detta besök Universitets- och högskolerådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett tips till dig som studerar på gymnasiet idag är alltså att redan där välja smarta tillval inför framtida studier på högskolenivå.

Behörighet och urval

En vuxen är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §20. Behörig är också den som är yngre om man slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning, enligt Skollagens 20 kapitel §20.

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §19.

Perioden för utfärdande av slutbetyg är förlängd t.o.m. 1/7-2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare för studieplanering.

Stöd i dina studier

På vuxenutbildningen i Tierps kommun har vi ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att du får det stöd du behöver av din undervisande lärare. Utöver detta erbjuder vi stöd genom studie- och yrkesvägledare och kurator, vid behov.

Bibliotek och tillgång till databaser

Högbergsskolans bibliotek Öppnas i nytt fönster. och huvudbiblioteket i Tierp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper gärna dig som studerar med sökningar i olika databaser och lån ur det egna beståndet eller från andra bibliotek, s.k. fjärrlån. Här finns även ett antal tidningar och tidskrifter att låna.

Exempel på databaser att använda i studierna

Skriv tabellbeskrivning här


DatabasBeskrivningArtikelsökInnehållet i cirka 550 svenska tidskrifter och 15 dagstidningar finns indexerat i den här databasen. Om du söker i artikelsök, söker du samtidigt i Mediearkivet och Presstext. Databas som nås via skolans och Tierps bibliotek.MediearkivetEn av de mest omfattande svenska databaserna med ett nyhetsarkiv som inkluderar material från över 50 källor, tidskrifter och telegrambyråer. Arkivet uppdateras dagligen och innehåller fler än 12 miljoner sökbara artiklar, 7 miljoner svenska och 5 miljoner norska. Källmaterialet sträcker sig från slutet av 1980-talet och framåt. Databas som nås via skolans och Tierps bibliotek.PressTextEn fulltextdatabas som omfattar artiklar ur ledande svensk press. Databasens tidigaste artiklar är daterade 1990, vilket ger möjlighet till ett historiskt perspektiv. Databas som nås via skolans och Tierps bibliotek.LandguidenUtrikespolitiska Institutets databas med information om alla världens länder. Här kan du läsa om olika staters geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi etc. Du får också tillgång till kartor och kan jämföra länder statistiskt och få resultatet presenterat i tabeller eller diagram. Databas som nås via skolans och Tierps bibliotekAlex författarlexikonArtiklar om ca 3 300 svenska och utländska skönlitterära författare finns att läsa här. Ca 35 000 titlar redovisas.Nyhetsbyrån IPSUtländska nyheter översatta till svenska, till övervägande del artiklar om icke i-länder, bl.a. miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi, politik, hälsa, migration, minoriteter, kvinnofrågor och kultur.GlobalgrantEn databas som innehåller information om stipendier och fonder.


Högskolebibliotek
Är du högskolestudent hittar du högskolans eller universitetets bibliotek via skolans hemsida. De har ofta speciell service till distansstuderande. Till exempel kan de skicka hem böcker eller ge dig tillgång till speciella databaser som kan krävas i studierna. De speciella databaserna får du tillgång till genom att logga in med ditt personliga användarnamn och lösenord.

Datortillgång och konto

Som studerande på Vuxenutbildningen behöver du ha tillgång till dator eller liknande. Alla elever får ett inloggningskonto för tillgång till Office 365. Det finns tillgängliga datorer i vårt studierum eller i anslutning till undervisningen.

Relaterade länkar

Användbara länkar