Kontakt

Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

På Lärvux anpassar vi kursutbudet utifrån behov och önskemål.

Lärvux är en del av vuxenutbildningen och vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

På Lärvux studerar du i liten grupp och studietakten är individuellt anpassad. Utifrån
dina erfarenheter och önskemål sätter vi tillsammans upp en studieplan som innehåller de mål du har med studierna. Finns det ingen kurs som du är intresserad av i kursutbudet kan det finnas möjlighet att starta andra kurser. Gör isåfall en intresseanmälan där du inte väljer någon kurs.

Kursutbud

Intresseanmälan för studier på Lärvux

Du kan välja om du vill göra din intresseanmälan via webbformuläret, eller om du vill skriva ut en blankett som du sedan skickar per post till Lärvux. Du kan lämna in din intresseanmälan till Lärvux när som helst under året. Vi gör löpande antagningar i mån av plats. De flesta kurser startar dock i augusti (Höstterminen) eller januari (Vårterminen).

Studietakt

På Lärvux studerar du vanligtvis 1–3 timmar/vecka. De flesta elever kombinerar studier med arbete/daglig verksamhet.