Kontakt

Intresseanmälan för studier på Lärvux

Lärvux är en del av vuxenutbildningen och vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

När intresseanmälan är inskickad kommer vi kontakta dig inom två veckor.

Är du intresserad av att studera något annat än det som finns med i kursutbudet kan du göra en intresseanmälan utan att välja någon kurs.

Kontaktuppgifter till dig
Kontaktuppgifter till digKontaktuppgifter till person som är behjälplig med intresseanmälan
Kontaktuppgifter till person som är behjälplig med intresseanmälan
Sökbara kurser inom anpassad utbildning på grundläggande nivå
Sökbara kurser inom anpassad utbildning på grundläggande nivå
Sökbara kurser inom anpassad utbildning på gymnasial nivå
Sökbara kurser inom anpassad utbildning på gymnasial nivå
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..