Kontakt

Ansök till SFI - svenska för invandrare

Här kan du ansöka till SFI, svenska för invandrare, med blankett eller via webbformulär.

Ansökningsformulär SFI

Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterÄr den sökande folkbokförd i Tierps kommun?
Är den sökande folkbokförd i Tierps kommun?
Studierna på SFI kommer omfatta * (obligatorisk)
Studierna på SFI kommer omfattaTillhör etableringen
Tillhör etableringen

Ange referens om sökanden har fått hjälp att fylla i ansökan


Hantering av personuppgifter
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster.