Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Elevresor

Elever som går i gymnasiet i Tierps kommun och har längre än sex kilometers skolväg får skolkort som gäller på kollektivtrafikens buss- och tåglinjer. Skolkortet skickas hem per automatik innan skolstart varje läsår.

Om kollektivtrafiken inte kan nyttjas anordnas inte någon särskild skolskjuts. Däremot kan det finnas möjlighet att åka med den befintliga skolskjutsen som elever i grundskolan åker med. Detta efter särskild överenskommelse med skolskjutssamordnare i Tierps kommun.

Gymnasiestuderande i annan kommun

För gymnasieelev som studerar i annan kommun ska ansökan om skolkort göras till Tierps kommun.

Ansök om skolkort för gymnasiestuderande i annan kommun.

Avstånd mellan bostad och upptagningsplats

Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning utbetalas enligt tabellen:

Skriv tabellbeskrivning här

Avstånd

Belopp per månad

Över 4-6 kilometer

115 kr

Över 6-8 kilometer

170 kr

Över 8 kilometer

230 kr

I fall där elev kan åka med i en befintlig skolskjutstur går det inte att få ersättning enligt tabellen.