Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgränsningssamråd om vattenverksamhet i Siggbo trädgårdsstad

Tierps kommun planerar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansöka om tillstånd för en rad olika åtgärder och anläggningar i anslutning till Siggebobäcken.

Berörda har möjlighet att lämna synpunkter, som arbetas in i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

Åtgärderna beskrivs närmare i samrådsunderlaget.PDF (pdf, 5 MB) I samrådsunderlaget beskrivs även förväntad miljöpåverkan översiktligt samt vad som behöver utredas mer innan åtgärderna påbörjas.

Skriftliga synpunkter inlämnas senast den 27 augusti 2021
Märk med ”Trädgårdsstaden”
Adress: Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp
E-post: medborgarservice@tierp.se