Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Beslut om bildande av kommunalt naturreservat, Iggelbo, Tierps kommun

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har den 21 september 2021, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, beslutat att bilda det kommunala naturreservatet Iggelbo samt att meddela föreskrifter för naturreservatet. Samtidigt har en skötselplan för reservatet fastställts.

Beslutet med skötselplan finns tillgängligt på www.tierp.selänk till annan webbplats samt på kommunhuset, Centralgatan 7 i Tierp.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 29 oktober 2021. Överklagandet ska skickas till Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, hur ni vill att beslutet ändras och varför. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

För ytterligare information kontakta kommunekologen eller naturvårdshandläggaren, tel 0293-21 83 19 respektive 0293-21 80 41. Frågor kan även ställas via e-post till natur@tierp.se