Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

barn i klassrum där alla räcker upp händerna

Dialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge

Kommunstyrelsen i Tierps kommun har beslutat att det ska genomföras en medborgardialog om situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge.

Varför en medborgardialog?

Syftet är att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna ska fatta beslut. Det är politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Den fråga som kommer vara i fokus under dialogen är: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Hur kommer dialogen genomföras?

Steg 1 - Intervju
För att samla perspektiv genomförs enskilda intervjuer med medborgare, tjänstepersoner och politiker. Vi kommer arbeta uppsökande och kontakta personer som är berörda. Intervjuerna är grunden till den perspektivinsamling som genomförs.

Steg 2 - Rapport/sammanställning
Efter intervjuerna sammanställs alla perspektiv i en rapport.

Steg 3 - Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Det kommer göras ett urval gällande vilka som ska vara med i arbetsgruppen. Gruppen ska hitta prioriteringar och ta fram förslag.

Steg 4 - Beslut
Förslaget som arbetsgruppen har tagit fram ligger som grund för att politiken ska kunna ta ett hållbart beslut.