Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

barn i klassrum där alla räcker upp händerna

Dialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge

Kommunstyrelsen i Tierps kommun har beslutat att det ska genomföras en medborgardialog om situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge.

Varför en medborgardialog?

Syftet är att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna ska fatta beslut. Det är politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Den fråga som kommer vara i fokus under dialogen är: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Hur kommer dialogen genomföras?

Oktober - december 2020
För att samla perspektiv genomförs enskilda intervjuer med medborgare, tjänstepersoner och politiker. Vi kommer arbeta uppsökande och kontakta personer som är berörda. Intervjuerna är grunden till den perspektivinsamling som genomförs. Efter intervjuerna sammanställs alla perspektiv i en rapport.

Januari - februari 2021
En arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Det kommer göras ett urval gällande vilka som ska vara med i arbetsgruppen. Gruppen ska hitta prioriteringar och ta fram förslag.

Våren 2021
Förslaget som arbetsgruppen har tagit fram ligger som grund för att politiken ska kunna ta ett hållbart beslut.

Vill du bli intervjuad?

Under oktober till december genomför vi intervjuer med medborgare i Hållnäs och Skärplinge. Vill du bli intervjuad och ge dina tankar på utveckling av området? Intervjun kommer ta cirka 40-60 minuter.

Anmäl dig i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .