Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarna har möjlighet att betygsätta följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport med kommunens resultat och jämförelser med andra deltagande kommuner. Resultaten visar vilka områden som kommunen i första hand bör förbättra för att invånarna ska bli nöjdare.

Tierps kommun deltar i undersökningen med jämna mellanrum. Totalt får 1 200 personer i åldrarna 18–84 år som är slumpmässigt utvalda möjlighet att besvara enkäten.

Medborgarundersökning 2017

Under augusti till oktober deltog Tierps kommun i 2017 års medborgarundersökning. Nästan 500 personer svarade. En jämförelse med medborgarundersökningen som genomfördes 2014 visar att medborgarnas samlade inställning till kommunen är relativt oförändrad. I filerna nedan finns resultatet från undersökningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Medborgarundersökning 2017 Rapport Tierps kommun.pdf 845 kB 2017-12-07 15.02
Medborgarundersökning 2017 Tabell- och diagrambilaga.pdf 2 MB 2017-12-07 15.07
Medborgarundersökning 2017 RapportbilagaTierps kommun.pdf 5 MB 2017-12-07 15.01

 

Tidigare undersökningar

Undersökningen som genomfördes år 2014 visade följande:

Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI)

  • Kommunen får bra betyg när det gäller Trygghet, Kommunikationer och Utbildningsmöjligheter.
  • 32 procent av de som besvarande enkäten i Tierps kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
  • De områden som kommunen i första hand bör prioritera för att invånarna ska bli ännu nöjdare är Fritidsmöjligheter, Bostäder och Kommersiellt utbud.

Kommunens verksamheter (NMI)

  • Betyget för Bemötande och tillgänglighet var betydligt högre år 2014 än vid undersökningen som genomfördes år 2011.
  • Det som kan höja helhetsbetyget ytterligare är främst förbättringar gällande Gator och vägar och Miljöarbete.

Medborgarnas inflytande i sin kommun (NII)

  • För Tierps kommun är det främst förbättringar för faktorerna Påverka och Förtroende som kan höja helhetsbetyget.

Läs mer om tidigare undersökningar i SCBs rapporter nedan eller i SBCs statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Medborgarundersökning Tierps kommun 2014.pdf 985 kB 2017-08-15 14.20
Medborgarundersökning Tierps kommun 2011.pdf 623 kB 2017-08-15 14.20
Medborgarundersökning Tierps kommun 2009.pdf 5 MB 2017-08-15 14.20