Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fråga kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund

Du som bor i Tierps kommun har möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna under allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna behandlas under den första halvtimmen och framförs av frågeställaren på plats i Humlesalen. För att få bästa möjliga svar ser vi gärna att du skickar in din fråga i förväg.

Frågan ska avse den kommunala verksamheten och ställas till ansvarig politiker för aktuellt verksamhetsområde.

OBS! Du kan inte vara anonym utan måste ange namn och kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Min fråga på allmänhetens frågestundFrågan ska riktas till en eller flera ordinarie fullmäktigeledamöter
Kontaktuppgifter så vi kan nå dig
Kontaktuppgifter så vi kan nå dig
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på tierp.se/gdpr Öppnas i nytt fönster..

Fråga kommunfullmäktige via e-post eller brev

Frågor ska vara skriftliga med uppgift om vem de kommer ifrån med adress och telefon samt sändas till:

Tierps kommun
Allmänhetens frågestund
815 80 Tierp

Uppgifterna kan också lämnas i kommunhusets reception eller skickas via e-post till kommunstyrelsen@tierp.se. Skriv gärna "Allmänhetens frågestund" som rubrik/ämne.

Exempel på ställda frågor vid allmänhetens frågestund

  • hur man kommer att säkra brandförsvaret i området efter försämrade villkor för deltidsbrandmän
  • frågor kring införandet av kärl för matavfall

(Svaren finns i KF protokoll 2017-04-04 Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13 MB))

Min fråga på allmänhetens frågestundFrågan ska riktas till en eller flera ordinarie fullmäktigeledamöter.
Kontaktuppgifter så att vi kan nå dig * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter så att vi kan nå dig
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.