Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fråga kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund

Du som bor i Tierps kommun har möjlighet att skicka frågor direkt till politikerna. Frågorna behandlas under den första halvtimmen, allmänhetens frågestund, vid Kommunfullmäktiges sammanträden.

På grund av rådande pandemi måste din fråga vara skriftlig. Frågan kan skickas in via e-post, post eller via formuläret nedan. Svaret kommer att ges muntligt.

Frågan ska riktas till en eller flera ordinarie fullmäktigeledamöter och avse den kommunala verksamheten i Tierps kommun.

OBS! Du kan inte vara anonym utan måste ange namn och kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Min fråga på allmänhetens frågestundFrågan ska riktas till en eller flera ordinarie fullmäktigeledamöter
Kontaktuppgifter så vi kan nå dig
Kontaktuppgifter så vi kan nå dig
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.

Fråga kommunfullmäktige via e-post eller brev

Frågor ska vara skriftliga med uppgift om vem de kommer ifrån med adress och telefon samt sändas till:

Tierps kommun
Allmänhetens frågestund
815 80 Tierp

Uppgifterna kan också lämnas i kommunhusets reception eller skickas via e-post till kommunstyrelsen@tierp.se. Skriv gärna "Allmänhetens frågestund" som rubrik/ämne.

Exempel på ställda frågor vid allmänhetens frågestund

  • hur man kommer att säkra brandförsvaret i området efter försämrade villkor för deltidsbrandmän
  • frågor kring införandet av kärl för matavfall

(Svaren finns i KF protokoll 2017-04-04PDF (pdf, 13 MB))

Min fråga på allmänhetens frågestundFrågan ska riktas till en eller flera ordinarie fullmäktigeledamöter.
Kontaktuppgifter så att vi kan nå dig * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter så att vi kan nå dig
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.