Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Möten, handlingar och protokoll

 • 2019-11-08
  Kommunfullmäktige i korthet
  Kommunalskatten ligger oförändrad kvar på 21,29 kronor per hundralapp – och alla kommunens grundskolor blir kvar. Det är några av de viktigaste besluten som gäller efter fullmäktiges omfattande debatt...
 • 2019-10-29
  Kommunstyrelsen i korthet 22 oktober 2019
 • 2019-09-19
  Kommunfullmäktige i korthet
  Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september, det första efter sommaruppehållet, avhandlades förhållandevis snabbt.
 • 2019-09-10
  Kommunstyrelsen i korthet 3 september 2019
  Tierps kommun motsätter sig beslutet att ge företaget McKnight Resources AB undersökningstillstånd enligt minerallagen.
 • 2019-06-17
  Kommunfullmäktige i korthet
  Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni, det sista innan sommaren, ägnades bland annat åt att diskutera och besvara ett antal motioner och interpellationer.
 • 2019-05-29
  Kommunstyrelsen i korthet
  Nya riktlinjer mot hot och våld, försäljning av mark, samt budgetprognos för Tierps kommun. Det var tre punkter som diskuterades vid kommunstyrelsens sammanträde 28 maj.
 • 2019-04-25
  Kommunstyrelsen i korthet 24 april 2019
  Kommunstyrelsen fick rapport om det pågående arbetet med plan för att balansera kommunens ekonomiska underskott.
 • 2019-04-16
  Kommunfullmäktige i korthet
  Kommunfullmäktiges sammanträde 9 april inleddes i vanlig ordning med en stund för frågor från allmänheten, som bland annat rörde vindkraft och framtiden för Kyrkskolan
 • 2019-03-28
  Kommunstyrelsen i korthet 26 mars 2019
  En extern ekonomisk översyn av Tierps kommun ska göras.
  Det beslutade en enig kommunstyrelse på torsdagen.

 • 2019-03-13
  Kommunfullmäktige i korthet
  Kommunfullmäktige, KF, har valt de personer som ska ingå i beredningen för ny översiktsplan. Beredningens arbete är inriktat på det som ska bli Översiktsplan 2050.