• - Så firas studenten 2022

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

  • - Pristagare för 2022 utsedda

  • - KF i korthet 5 april 2022

  • - Nu kommer vårmarknaden tillbaka

  • - Medborgare och företagare prisas under Framtidsgalan

  • - Nya alléträd i Karlholm

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

KF i korthet 9 april 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde 9 april inleddes i vanlig ordning med en stund för frågor från allmänheten, som bland annat rörde vindkraft och framtiden för Kyrkskolan

Frågan om den stängda Kyrkskolans framtid besvarades med att alla fakta måste på bordet innan beslut fattas. I det ingår omfattande utredningar om lokaler, lokalbehov, samt av kommunens styrning och planering.

Vindkraftverk

Vindkraften fördes på tal av en representant för femte generationen boende på och brukare av den ålderdomliga kulturmarken vid Ängskär, nära grannar till den fastighet vid Flottskär som är aktuell för ansökan om ett vindkraftverk.

– Vi brinner för att vårda den här platsen och att få dela den med allmänheten. Hur ser ni på när två allmänna intressen krockar, försörjning med hållbar energi mot natur- och kulturvärden? Undrade Yvette Heimbrand och manade fram bilden av en vindsnurra nästan lika hög som landmärket Turning torso i Malmö.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal svarade med en kort bakgrund:

– En oenig kommunstyrelse avslog ärendet om bygglov. I dag ska vi hantera miljödelen. Det är vi som ska ta ställning i intressekonflikter. Tierps kommun har tidigare sagt nej, men länsstyrelsen gav oss bakläxa och menade att miljöskälen var för svag grund för att säga nej.

Därför har det gjort en ny kommunal handläggning, nu mogen för nytt beslut i kommunfullmäktige. Dit hade den styrande kvintetten förberett och föreslagit ett ja. Men på vägen genom kommunstyrelsen fick S, SD och V tillsammans majoritet för att säga nej, med hänvisning till placering och naturvärden. Den nej-linjen stod sig även i kommunfullmäktige.

Vattensamverkan utreds

Utan vidare diskussioner godkände fullmäktige beslutsförslaget att säga ja till fördjupat utredning av vattensamverkan med Östhammars kommun.

Förlängd biblioteksplan

Kommunens biblioteksplan förlängdes till att gälla till och med år 2021. Joakim Larsson (SD) debatterade för att stryka formuleringar i biblioteksplanen om att invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till läsning på eget språk, samt att biblioteken genom aktiviteter ska uppmärksamma nationella minoritetsspråk. I debatten fick han mothugg av Lotta Carlberg (C), som underströk att medier på andra språk än svenska har stor betydelse även för skolornas språkundervisning. Joakim Larsson fick se sig nedröstad och reserverade sig därför till förmån för sitt eget förslag.

Ny bostadsform

Alexander Karlsson (V) fick svar på en interpellation (fråga) om behovet av fler bostäder och variation i upplåtelseform, inte minst i Månkarbo och Örbyhus. Kommunledningens svar, som levererades av Jenny Lundström (MP), innehöll flera delar – förhoppningen om återinfört investeringsstöd för hyresrätter i regeringens vårbudget, ambitionen att försöka styra upplåtelseform i samband med kommunala markanvisningar samt att peka på upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Det sista kan öppna för att det blir ekonomiskt intressant att bygga något större flerfamiljshus.