• 2021-03-05 - Pandemin begränsar sommarjobb
  - danssommarjobb enda undantag


 • 2021-03-02 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

 • 2021-03-02 - TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

 • 2021-02-26 - Information om coronaviruset

 • 2021-02-25 - Fortsatt tydlig befolkningsökning -
  nybyggen och lantlig miljö lockar


 • 2021-02-25 - Digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

 • 2021-02-24 - Tierps kommun uppmärksammar Sverigefinnarnas dag 24 februari

 • 2021-02-22 - Ny finsk samordnare ser stor finskspråkig potential

 • 2021-02-12 - Handel och trygghet — tema för frukostmöte

 • 2021-02-12 - Samverkan mellan kommunen, sociala företag och föreningar

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 12 juni 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni, det sista innan sommaren, ägnades bland annat åt att diskutera och besvara ett antal motioner och interpellationer.

Alexander Karlsson (V) fick nej på förslaget i sin motion om ett försök med 30‑timmars arbetsvecka med bibehållen lön inom någon del av äldreomsorgen. Syftet skulle enligt motionären vara att skapa god och hållbar arbetsmiljö och god kvalitet i omsorgen. KF:s avslag motiveras med att kommunen saknar ekonomiska förutsättningar.

Nej om penninginsamling. Nej blev det även till en interpellation från Jonhas Åker (SD) om att formulera lokala ordningsföreskrifter om penninginsamling. Han fick även nej på den motion han lämnat in tillsammans med partikollegan Joakim Larsson, med krav på ett principuttalande om våldsbejakande terrorism/terrorister.
För att motionens att-satser ska kunna bifallas så måste svensk lag ändras, var innebörden i det svar Åsa Sikberg (M) gav från kommunledningen.
– Men vi kommer alltid att stå upp för mänskliga rättigheter, sa hon.

Fortsatt köpstopp. Ja, blev det korta svaret på en direkt fråga från oppositionsrådet Viktoria Söderling (S) om det fortfarande råder köpstopp i kommunen.

Sparförslag. Som framgått i tidigare information under året måste Tierps kommun hantera ett ekonomiskt underskott. Arbetet med förslag till sparåtgärder pågår inom verksamheterna, inför slutlig beslut om budget för nästa år. Vid fullmäktige den 12 juni fick oppositionspartiet S med stöd av SD och V gehör för sitt förslag med ett antal besparingsåtgärder, däribland ett generellt sparkrav om 1 procent på alla verksamheter.

För fullständig redovisning, se KF-protokollet eller titta på webb-tv från sammanträdet i repris.