• 2021-03-05 - Pandemin begränsar sommarjobb
  - danssommarjobb enda undantag


 • 2021-03-02 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

 • 2021-03-02 - TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

 • 2021-02-26 - Information om coronaviruset

 • 2021-02-25 - Fortsatt tydlig befolkningsökning -
  nybyggen och lantlig miljö lockar


 • 2021-02-25 - Digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

 • 2021-02-24 - Tierps kommun uppmärksammar Sverigefinnarnas dag 24 februari

 • 2021-02-22 - Ny finsk samordnare ser stor finskspråkig potential

 • 2021-02-12 - Handel och trygghet — tema för frukostmöte

 • 2021-02-12 - Samverkan mellan kommunen, sociala företag och föreningar

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Lars Svensk (KD) överlämnar ordförandeklubban till Anna Ahlin (C).

Lars Svensk (KD) överlämnar ordförandeklubban till Anna Ahlin (C).

KF i korthet 17 september 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september, det första efter sommaruppehållet, avhandlades förhållandevis snabbt.

Allmänhetens frågestund inledde med en fråga om demontering av vägbelysning på landsbygden och fokus på trafiksäkerhet. Jenny Lundström (MP) förklarade att när belysningsstolpar i kommunen uppnår sin tekniska livslängd och behöver bytas ut, får väghållaren, exempelvis för enskilda vägar, möjlighet att ta över driften men att alla ansvarar för sin väg. Det gäller såväl kommunen som Trafikverket (statliga vägar) och enskilda vägar som ägs av samfälligheter och föreningar. Jenny Lundström gav också ett råd om vikten av att själv synas och om att använda reflex i höstmörkret.

Lämnade över ordförandeklubban. Lars Svensk (KD) hade önskat att bli entledigad från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige och demokratiberedningen. Fullmäktige gick Lars Svensk till mötes och Anna Ahlin (C) fick därefter ta över ordförandeklubban (bilden).

En interpellation från Linda Friberg (S) om skolans organisation orsakade en del debatt. Friberg, med flera, fokuserade på ansvaret för politisk styrning, där svaret från Lotta Carlberg (C) blev att politikens uppgift är att följa upp verksamheten utan att detaljstyra den.

Sammanträdet avslutades med blommor som överlämnades till Lars Svensk med ett varmt tack för hans insatser.

För fullständig redovisning, se KF-protokollet eller titta på webb-tv från sammanträdet i repris.