• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunfullmäktiges klubba

KF i korthet 12 december 2019

Det sista kommunfullmäktige för 2019 klubbade bland annat ett 50-årigt avtal om vattensamverkan med Östhammars kommun.

En cirka tre mil lång överföringsledning ska byggas från Örbyhus och Alunda, så att vatten från en källa i Tierps kommun ska kunna hjälpa delar av Östhammars kommun med dricksvatten.

Denna samverkan påverkar inte vattentförsörjningen i Tierps kommun och inte heller priset på vatten i Tierp. Däremot räknas med fördelar i form av kompetens och samverkan kring utveckling.

Beslut om samma avtal klubbades i Östhammars kommunfullmäktige den 17 december 2019. Då beslutades även hur Östhammar Vatten AB och Östhammars kommun ska finansiera den nya vattenledningen. Avtalsparter är Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB.

Skolan utreds. Framtidens skola i Tierps kommun ska utredas. Översynen ska utgå från gällande lagstiftning och för att få bästa möjliga utnyttjande av skollokaler för att nå såväl kostnadseffektivitet som bra elevresultat.

Mäta droger. Att kvartalsvis mäta drogrester i avloppsvattnet skulle förbättra kommunens drogförebyggande insatser. Det tror Sverigedemokraterna som i en färsk motion vill att saken ska utredas vad gäller möjligheter och kostnader.

Näringslivsråd. Arbetet i kommunens näringslivsråd har blivit formaliserat och har nu även fått ett eget reglemente. Enligt detta ska rådet med sin verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som gynnar företagande vilket skapar förutsättningar för fler jobb. Ett gott företagsklimat väntas kunna bidra till att marknadsföra Tierp.

Nästa möte. Tierps kommunfullmäktige samlas för sammanträde den 25 februari 2020 i kommunhusets A-sal. Mötet inleds klockan 18 med allmänhetens frågestund, är öppet för alla medborgare och kan även följas via webb-tv.