• - Lancashiresmedjan saneras

  • - Vad tycker du om äldreomsorgen i kommunen?

  • - Snart byggstart för Tierps nya resecentrum

  • - Nu kör hemtjänsten klimatsmart

  • - KF i korthet den 28 februari 2023

  • - Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

  • - Ett år sedan invasionen av Ukraina

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkesmässan

  • - Sverigefinska veckan uppmärksammas

  • - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

KF i korthet 22 september 2020

Under pandemin uteblir allmänhetens frågestund vid fullmäktiges sammanträden. Utnyttja möjligheten att skicka in frågor digitalt.

Efter överenskommelse mellan partigrupperna bantas fullmäktigeförsamlingen från 49 till 25 ordinarie ledamöter, detta för att minska risken för smittspridning. Från mötet den 22 september 2020 noteras följande i korthet.

Gamla brandstationen. Beslutades enligt kommunstyrelsens förslag att gamla brandstationen säljs till Trebo Fastsigheter AB. Köparens plan är att omvandla stationsbyggnaden till bostäder samt att i anslutning till den bygga nya flerbostadshus.

Coronaåtgärder. Beslutades att åtgärderna för att lindra coronaeffekterna på det lokala näringslivet ska förlängas till slutet av året. Bland åtgärderna finns bland annat att inte ta betalt för markupplåtelse för uteserveringar, att tillsynsavgiften för serveringstillstånd sätts till 0 kronor, att leverantörer till kommunen ska få betalt snabbare samt att företagare får förlängd frist att betala fakturor till kommunen.

Serveringstillstånd. Riktlinjerna för serveringstillstånd har förnyats, för att motsvara aktuella lagkrav samt möta kritik som tidigare riktlinjer fått. Förnyelsen handlar i stor utsträckning om förenklingar och ökad tydlighet, att sökande ska få hjälp att veta om de kommer att få önskat tillstånd samt att hjälpa alkoholhandläggarna att fatta beslut på lika grunder från fall till fall.

Ny styrelseordförande. Per Oscarsson (C) valdes till att ersätta partikamraten Catarina Deremar som ledamot och styrelseordförande i styrelserna för bolagen Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen.

Ny i demokratiberedningen. Margareta Magnusson (S) valdes till att ersätta partikamraten Tomas Delgado Pinto som ny ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktige sammanträder den 3 november. Det mötet börjar klockan 13.00. Mötet kommer att domineras av debatt och beslut om budget och verksamhetsinriktning för kommande år. Fullmäktigemötet kan följas via webb-tv.