Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

KF i korthet - arkiv

 • KF i korthet 15 november 2020

  Efter något av digital storövning vid föregående fullmäktige den 3 november, genomfördes 2020 års sista möte helt digitalt. Endast presidiet, sekretariatet och mötestekniker fanns på plats i Humlesalen, Möbeln.
 • KF i korthet 22 september 2020

  Under pandemin uteblir allmänhetens frågestund vid fullmäktiges sammanträden. Utnyttja möjligheten att skicka in frågor digitalt.
 • KF i korthet 16 juni 2020

  Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2020. Ta del av alla ärenden och beslut i protokollet.
 • KF i korthet 12 maj 2020

  Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2020. Ta del av alla ärenden och beslut i protokollet.
 • KF i korthet 25 februari 2020

  Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020. Ta del av alla ärenden och beslut i protokollet.
 • KF i korthet 12 december 2019

  Det sista kommunfullmäktige för 2019 klubbade bland annat ett 50-årigt avtal om vattensamverkan med Östhammars kommun.
 • Kommunstyrelsen i korthet 3 december 2019

  Högbergsskolan får samma programutbud läsåret 2020-21 och kommunen säljer mark i Tobo där ett branddrabbat företag kan bygga nya lokaler.
 • KF i korthet 5 november 2019

  Kommunalskatten ligger oförändrad kvar på 21,29 kronor per hundralapp – och alla kommunens grundskolor blir kvar. Det är några av de viktigaste besluten som gäller efter fullmäktiges omfattande debatt om budgeten för 2020 och verksamhetsinriktning till 2022. 
 • KF i korthet 17 september 2019

  Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september, det första efter sommaruppehållet, avhandlades förhållandevis snabbt.
 • KF i korthet 12 juni 2019

  Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni, det sista innan sommaren, ägnades bland annat åt att diskutera och besvara ett antal motioner och interpellationer.
 • KF i korthet 9 april 2019

  Kommunfullmäktiges sammanträde 9 april inleddes i vanlig ordning med en stund för frågor från allmänheten, som bland annat rörde vindkraft och framtiden för Kyrkskolan
 • KF i korthet 26 februari 2019

  Kommunfullmäktige, KF, har valt de personer som ska ingå i beredningen för ny översiktsplan. Beredningens arbete är inriktat på det som ska bli Översiktsplan 2050.