Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lyssna på kommunfullmäktige

Lyssna på kommunfullmäktiges debatt var du än befinner dig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Kommunfullmäktige 19 december 2017

Föredragningslista kommunfullmäktige 2017-12-19

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1

04:45

1

 Upprop av ledamöter och ersättare

1

17:40

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

22:40

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

23:15

4

Aktuellt från revisionen

1

26:00

5

Anmälan av motioner

1

29:20

5a

Utred kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden – Joakim Larsson (SD

1

29:20

6

Svar på motioner

1

30:30

6a

Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet! – Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C)

1

30:30

6b

Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter – Joakim Larsson (SD)

1

48:40

6c

Starta ett ungdomsråd - på riktigt! – Sara Sjödal (C)

1

55:25

7

Anmälan av interpellationer

1

1:15:10

7a

Vidareutveckling av ”mina sidor” på TEMABs hemsida – Sven Lokander (M)

1

1:15:10

7b

Finns kostnadstäckning för crossprofilering eller används kommunens skattemedel? – Sara Sjödal (C)

1

1:16:15

8

Anmälan av frågor

1

1:17:35

8a

Fråga om Kommunchefens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

1

1:17:35

8b

Fråga m processen för hur kommunen ska marknadsföra upphandlingar – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

1

1:18:40

9

Svar på frågor

1

1:19:20

9a

Svar på fråga om Kommunchefens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

1

1:19:20

9b

Svar på fråga om processen för hur kommunen ska marknadsföra upphandlingar – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

1

1:22:10

10

Taxa grävtillstånd

1

1:26:20

11

Förlängning av biblioteksplan för Tierps kommun

1

1:26:55

12

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020

1

1:27:40

13

Riktlinje för ekonomisk styrning

1

1:28:25

14

Riktlinje för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

2 + 3

00:00

15

Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar

3

02:30

16

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter

3

03:40

17

Servicetjänster utan behovsprövning

3

04:20

18

Partistöd 2018

3

06:55

19

Redovisning av ej verkställda beslut från utskottet barn och ungdom samt arbete och omsorg, kvartal 3 2017

3

12:40

20

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut avseende uppdrag till kommunstyrelsen för perioden september – december 2016, samt tidigare inte verkställda uppdrag vid tidigare återrapporteringar

3

13:20

21

Delgivning

3

14:25


Mötet avslutas

3

15:00

 

Teknisk information

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Player installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet. Webbsändningen fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt så kan du behöva uppdatera webbläsaren.