Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lyssna på kommunfullmäktige

Lyssna på kommunfullmäktiges debatt var du än befinner dig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Kommunfullmäktige 12 juni 2018

Kommunfullmäktiges möte börjar kl 16:00. Efter ca 2 timmar bryts sändningen av tekniska skäl. Uppdatera webbläsaren genom att trycka på knappen F5 och tryck sedan på play för att fortsätta lyssna.

Kommunfullmäktige 2018-06-12 Länk 1 punkt 1-5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2018-06-12 Länk 2 punkt 6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2018-06-12 Länk 3 punkt 7-22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2018-06-12 Länk 4 punkt 23-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Punkt nummer

Ärende

Länk

Tid

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

00:00

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

06:40

3

Allmänhetens frågestund 30 minuter

1

08:45

4

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

09:50

5

Aktuellt från revisionen

1

15:10

6

Allmänpolitisk debatt: Tema folkhälsa

1-2

00:00

 

7

Fråga - Hållnäs skola. Åsa Sikberg (M)

3

08:30

8

Fråga - Nedsläcktning av  landsbygden enligt ett 30 år gammalt beslut, är det rimligt? Sara Sjödal (C)

3

16:35

9

Fråga - Finns det planer på att åtgärda brister i den politiska styrningen? Sara Sjödal (C)

3

20:52

10

Fråga - Bandybanan i söderfors. Urban Blomster (V)

3

24:50

11

Fråga KF - Handlingsplan för att förebygga hedersförtryckande normer. Lars-Göran Berkehorn Karlsen (M)

3

28:55

12

Fråga KF - Blir det fiberutbyggnad i hela kommunen till 2020? Lotta Carlberg (C)

3

36:47

13

Anmälan av motion - Ta fram belysningsplan för kommunen. Sara Sjödal (C)

3

37:31

14

Anmälan av motion - Tierps köping 100 år Daniel Blomstedt (M)

3

38:47

15

Motionssvar - Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V)

3

45:10

16

Antagande av ny detaljplan Siggbo trädgårdstad

3

1:07:13

17

Antagande av ny detaljplan Söderfors företagspark

3

1:10:05

18

Komplettering av ekonomiska styrregler

3

1:12:33

19

Bildande av kommunalt naturreservat - Björns skärgård

3

1:19:48

20

Dataskyddsombud kommunfullmäktige för Tierps kommun

3

1:20:37

21

Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun

3

1:22:29

22

Avgiftssänkning Kulturskolan

3

1:37:28

23

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och omsorg 2018

4

00:00

24

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom 2018

4

1:55

25

Valärenden

4

3:25

26

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut avseende uppdrag till kommunstyrelsen för perioden september - december 2016, samt tidigare inte verkställda uppdrag vid tidigare återrapporteringar 2018

4

6:40

27

Delgivningar

4

7:10

28

 

Mötets slut

4


 

Teknisk information

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Player installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet. Webbsändningen fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt så kan du behöva uppdatera webbläsaren.