Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lyssna på kommunfullmäktige

Lyssna på kommunfullmäktiges debatt var du än befinner dig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Kommunfullmäktige 2017-06-13

Är du intresserad av ett särskilt ärende på dagordningen?

Titta på tidpunkten och spola fram i sändningen till dess.

Föredragningslista kommunfullmäktige 2017-06-13

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Prisutdelning - Årets eldsjäl, Kulturpris, Kulturstipendium, Miljöpris

1

08:00


Allmänhetens frågestund

1

25:30

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

56:00

2

Val av justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

1:00:00

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

1:01:30

4

Aktuellt från revisionen

1

1:02:00

5

Allmänpolitisk debatt - Tema äldre

2, 3

00:00

6

Anmälan av motioner:

4

01:45

6a

Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 

4

01:45

6b

Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter - Joakim Larsson (SD)

4

02:35

6c

Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation – Lotta Carlberg (C)

4

03:10

6d

Införande av ett mångkulturellt bokslut - Joakim Larsson (SD)

4

03:40

7

Svar på motioner:

4

04:15

7a

Kommunen behöver en föreningssamordnare – Lotta Carlberg (C) 

4

04:15

8

Inlämnande av interpellationer:

4

11:00

8a

Har framtidssäkring av lärarkompetens i våra skolor genomförts? – Sara Sjödal (C)

4

11:00

9

Inlämnande av frågor:

4

11:50

9a

Fråga om om feministiskt självförsvar i skolan – Alexander Karlsson (V) 

4

11:50

9b

Fråga om om varför dricksvatten används vid blötläggning av gator innan sandupptagning – Lotta Carlberg (C)

4

12:30

10

Svar på frågor:

4

13:10

10a

Svar på fråga om feministiskt självförsvar i skolan

4

13:10

10b

Svar på fråga om varför dricksvatten används vid blötläggning av gator innan sandupptagning

4

19:20

11

Risk- och sårbarhetsanalys – revidering

4

24:50

12

Utökning av VA-verksamhetsområde, Berg

4

25:55

13

Valdistriktsindelning i Tierps kommun

4

25:35

14

Beslut om godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Regionförbundet Uppsala län (likvidation av regionförbundet)

4

29:30

15

Upphävande av styrdokument

4

31:55

16

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter

4

32:25

17

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 2018-2019

4

33:15

18

Riktlinjer för medborgardialog – revidering

4

33:50

19

Aktieköp - Inera AB

4

38:15

20

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

4

42:40

21

Rapportering av ej verkställda beslut från utskotten barn och ungdom samt arbete och omsorg

4

43:50

22

Återrapportering avseende verkställande av kommunfullmäktiges beslut om uppdragperioden januari-augusti 2016

4

44:25

23

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i utskottet arbete och omsorg och ersättare i Svealand kustvattenvårdsförening samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen

4

47:10

24

Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden och ersättare i stiftelsen Leufsta samt val av ny ledamot i valnämnden och ersättare i stiftelsen Leufsta

4

50:10

25

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen samt val av ny ersättare i valberedningen

4

51:40

26

Hemställan om att behålla uppdrag under återstoden av mandatperioden trots flytt från kommunen

4

52:45

27

Delgivning

4

53:30


Mötet avslutas

4

53:55

 

Teknisk information

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Player installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet. Webbsändningen fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt så kan du behöva uppdatera webbläsaren.