Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lyssna på kommunfullmäktige

Lyssna på kommunfullmäktiges debatt var du än befinner dig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Kommunfullmäktige 27 februari 2018

Efter ca 2 timmar bryts sändningen av tekniska skäl. Uppdatera webbläsaren genom att trycka på knappen F5 och tryck sedan på play för att fortsätta lyssna.

Länk 1: Sändning av ärende Allmänhetens frågestundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk 2: Sändning av ärende 1 - 12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk 3: Sändning av ärende 13 - 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk 4: Sändning av ärende 18 - 31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Föredragningslista kommunfullmäktige 2018-02-27

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1+2

 

00:00

1

 Upprop av ledamöter och ersättare

2

9:35

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

2

14:31

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

2

16:14

4

Aktuellt från revisionen

2

16:48

5

Anmälan av motion - Sluta kalla medborgarna för kunder

2


22:35

6

Anmälan av motion - Agenda 2030 Tierp!

2

23:11

7

Svar på motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video och bilder 2017

2

23:46

8

Svar på motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till kommunfullmäktige

2

26:45

9

Svar på motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation

2

39:25

10

Svar på motion - Utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnadne i Tierp

2

51:51

11

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar

2

1:07:00

12

Svar på motion - Förbud mot tiggeri - Joakim Larsson (SD)

2

1:16:00

13

 Inlämnande av interpellation - Bråk på biblioteket

3

00

14

Svar på interpellation - Bråk på bibliotek

3

02:50

15

Svar på interpellation - Finns kostnadstäckning för crossprofilering eller används kommunens skattemedel

3

15:30

16

Svar på interpellation - Vidareutveckling av ”mina sidor” på TEMABs hemsida

3

43:00

17

Ekonomiska styrregler

3

53:00

18

Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB

3+4

00:00

19

Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB

4

11:00

20

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen

4

17:00

21

Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB

4

21:00

22

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

 

4

25:00

23

Reglemente för krisledningsnämnd

4

27:00

24

Krisledningsplan

4

28:00

25

Antagande av detaljplan (Dp1058) Triangelparken

4

28:45

26

Anmälan av miljöbalken för uppförande av vindkraftverk med
tillhörande transformatorstation

4

34:00

27

Avgiftsbefrielse av insatsen trygg hemgång

4

42:30

28

Delgivning kommunfullmäktige 2018

4

45:15

29

Redovisning av ej verkställda beslut från utskotten Arbete och omsorg samt Barn och ungdom 2017

4

45:45

30

Valärenden för förtroendevalda 2018

4

46:27

31

Mötet slut

4

50:50


  

Text

Teknisk information

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Player installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet. Webbsändningen fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt så kan du behöva uppdatera webbläsaren.