Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsen

Kallelse med föredragningslista och tillhörande handlingar till kommunstyrelsens sammanträden publiceras en vecka före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till kommande möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar kommmunstyrelsen 2021-09-07.pdf 20 MB 2021-09-01 10.25
Föredragninglista kommunstyrelsen 2021-09-07.pdf 145 kB 2021-09-01 10.26
Ärende 22 - Rapport om grundskolans organisering.pdf 12 MB 2021-09-08 11.15

Kallelse och handlingar från tidigare möten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ärende 14 - Uppdaterad - Gemensamhetsjakt på vildsvin.pdf 182 kB 2021-06-22 16.16
Ärende 18 - Extra ärende - Översyn av befintlig utskottsstruktur och ersättningsreglemente för förtroendevalda.pdf 133 kB 2021-06-22 16.16
Föredragningslista kommunstyrelsens 2021-05-25.pdf 153 kB 2021-05-20 08.16
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2021-05-25.pdf 27 MB 2021-05-20 08.13
Ärende 5 - Uppdaterad - Tertialrapport.pdf 1 MB 2021-05-25 14.15
Ärende 38 - Extra ärende - Godkännande av entledigande och val till kommunalt näringslivsråd.pdf 35 kB 2021-05-24 07.37
Ärende 39- Extra ärende - Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen_2.pdf 42 kB 2021-05-24 07.37
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2021-03-23.pdf 71 MB 2021-03-18 16.37
Föredragninglista kommunstyrelsen 2021-04-27.docx 67 kB 2021-04-21 10.24
Ärende 35 - Uppdaterad Årsredovisning ABTB 2020.pdf 7 MB 2021-03-22 10.50
Ärende 35 - Uppdaterad Årsredovisning TKAB 2020.pdf 4 MB 2021-03-22 10.50
Ärende 35 - Uppdaterad Årsredovisning 2020 Tierps kommun.pdf 8 MB 2021-03-23 08.14
Ärende 39 - Extra ärende -Tjänsteutlåtande - Deltagande i forskningsprojektet CRUSH Covid.pdf 213 kB 2021-03-23 08.15
Föredragningslista kommunstyrelsen 2021-02-16.pdf 66 kB 2021-02-11 09.56
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2021-02-16.pdf 47 MB 2021-02-10 10.40
Ärende 24 - Uppdaterat tjänsteutlåtande - Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vis.pdf 146 kB 2021-02-11 09.51
Ärende 46 - Uppdaterad taxa för renhållning 2021.pdf 1 MB 2021-02-10 11.31
Ärende 47 - Godkännande av entledigande och val.pdf 136 kB 2021-02-11 09.51
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-12-15.pdf 4 MB 2020-12-08 11.51
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-12-01.pdf 162 kB 2020-11-30 08.55
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-12-01.pdf 66 MB 2020-11-30 08.49
Ärende 42 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 439 kB 2020-11-30 09.04
Ärende 43 - Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vis.pdf 147 kB 2020-11-30 08.57
Ärende 44 - Revidering av slamtaxa.pdf 551 kB 2020-11-30 08.57
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-10-20.pdf 154 kB 2020-10-15 07.04
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-10-20.pdf 62 MB 2020-10-15 13.48
Ärende 14 - Vendelbadet - ombudgetering investering.pdf 11 MB 2020-10-15 09.32
Ärende 37 - Beslut Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation 2020-10-14 Policy för förtjänsttecken och gåvor.pdf 144 kB 2020-10-15 07.00
Ärende 38 - Beslut Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation 2020-10-14 Pensionsriktlinjer för Tierps kommun.pdf 149 kB 2020-10-15 07.00
Ärende 39 - Beslut Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation 2020-10-14 Upphävande av styrdokument.pdf 165 kB 2020-10-15 07.00
Ärende 40 - Beslut Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation 2020-10-14 Julfirande 2020.pdf 151 kB 2020-10-15 07.00
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-09-08.pdf 44 kB 2020-09-01 16.12
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-09-08.pdf 34 MB 2020-09-15 13.58
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-06-16.pdf 142 kB 2020-06-15 13.38
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-06-16.pdf 39 MB 2020-06-15 13.36
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-05-26.pdf 156 kB 2020-05-20 13.47
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-05-26.pdf 14 MB 2020-05-19 14.55
Ärende 6 - Beslut KSAU 2020-05-20 Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april år 2020.pdf 144 kB 2020-05-20 13.51
Ärende 24 - Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott.pdf 328 kB 2020-05-20 13.51
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-04-28.pdf 149 kB 2020-04-22 14.23
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-04-28.pdf 57 MB 2020-04-21 15.52
Extra ärende 24 - Utökad borgensram för Tierps Energi & Miljö AB 2020-04-28.pdf 6 MB 2020-04-22 14.11
Föredragningslista kommunstyrelsen 2020-03-24.pdf 145 kB 2020-03-23 16.59
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-03-24.pdf 49 MB 2020-03-17 18.08
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2019-12-03.pdf 136 MB 2019-12-04 14.19
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2020-02-11.pdf 97 MB 2020-02-04 13.31
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2019-10-22.pdf 42 MB 2019-12-04 14.25
Kallelse och handlingar kommunstyrelsen 2021-04-27.pdf 57 MB 2021-04-21 10.24


Protokoll

2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 2021-02-16.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2021-02-25 12.03
Reservation § 17 2021-02-16.pdföppnas i nytt fönster 779 kB 2021-02-22 15.05
Votering § 17 2021-02-16.pdföppnas i nytt fönster 728 kB 2021-02-22 15.05
Reservation § 36 2021-02-16.pdföppnas i nytt fönster 200 kB 2021-02-22 15.05
Reservation § 98 2021-04-27.pdföppnas i nytt fönster 245 kB 2021-04-29 10.28
Votering § 107 2021-04-27.pdföppnas i nytt fönster 743 kB 2021-04-29 10.29
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-27.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-04-29 11.29
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-25.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2021-05-26 15.02
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-23.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-06-23 16.54
Bilaga - Tilläggsbudgetering S -§ 164 .pdföppnas i nytt fönster 621 kB 2021-06-23 16.56
Votering § 164 2021-06-23.pdföppnas i nytt fönster 675 kB 2021-06-23 16.56
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-07.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-09-08 13.42
Votering KS § 168 och § 191 2021-09-07.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-09-08 13.43
Reservation KS § 168 2021 -09-07 – Godkännande av föredragningslistan.pdföppnas i nytt fönster 561 kB 2021-09-08 13.44
Reservation KS § 191 2021-09-07– Återremiss - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021.pdföppnas i nytt fönster 69 kB 2021-09-08 13.45

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 2020-12-15.pdföppnas i nytt fönster 293 kB 2020-12-15 17.36
Kommunstyrelsen protokoll 2020-12-01.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2020-12-02 15.20
Votering § 227 2020-12-01.pdföppnas i nytt fönster 339 kB 2020-12-02 16.12
Kommunstyrelsen protokoll 2020-11-17.pdföppnas i nytt fönster 451 kB 2020-11-18 13.15
Kommunstyrelsen protokoll 2020-10-20.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-10-22 11.24
Reservation § 156 2020-10-20.pdföppnas i nytt fönster 259 kB 2020-10-22 11.21
Reservation § 184 2020-10-20.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2020-10-27 07.23
Kommunstyrelsen protokoll 2020-09-08 .pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-09-09 10.59
Votering § 133 2020-09-08.pdföppnas i nytt fönster 429 kB 2020-09-09 10.59
Reservation §§ 133 och 134 2020-09-08.pdföppnas i nytt fönster 455 kB 2020-09-09 10.59
Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-16 - web.pdföppnas i nytt fönster 630 kB 2020-06-17 13.08
Votering §§ 116 och 120 2020-06-16.pdföppnas i nytt fönster 386 kB 2020-06-17 13.08
Reservation § 116 2020-06-16.pdföppnas i nytt fönster 278 kB 2020-06-17 13.08
Kommunstyrelsen protokoll 2020-05-26.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-05-29 09.28
Votering §§ 91 och 96 2020-05-26.pdföppnas i nytt fönster 402 kB 2020-05-29 09.28
Reservation § 91 2020-05-26.pdföppnas i nytt fönster 133 kB 2020-05-29 09.28
Kommunstyrelsen protokoll 2020-04-28.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-05-04 10.33
Votering § 72 2020-04-28.pdföppnas i nytt fönster 423 kB 2020-05-04 10.33
Reservation § 72 2020-04-28.pdföppnas i nytt fönster 302 kB 2020-05-04 10.33
Kommunstyrelsen protokoll 2020-04-28 § 68.pdföppnas i nytt fönster 231 kB 2020-04-28 13.58
Kommunstyrelsen protokoll 2020-03-24.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-04-07 14.36
Votering § 66 2020-03-24.pdföppnas i nytt fönster 407 kB 2020-04-07 14.34
Reservation § 66 2020-03-24.pdföppnas i nytt fönster 158 kB 2020-04-07 14.34
Kommunstyrelsen protokoll 2020-02-11.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2020-02-17 08.13

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 2019-12-03.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-12-04 09.49
Votering § 214 2019-12-03.pdföppnas i nytt fönster 452 kB 2019-12-04 09.49
Reservation § 221 2019-12-03.pdföppnas i nytt fönster 152 kB 2019-12-04 09.49
Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-22.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-10-28 14.57
Reservation § 157 2019-10-22.pdföppnas i nytt fönster 933 kB 2019-10-28 14.57
Yrkande § 157 2019-10-22.pdföppnas i nytt fönster 240 kB 2019-10-28 15.07
Votering § 157 2019-10-22.pdföppnas i nytt fönster 428 kB 2019-10-28 14.57
Reservation §§ 180 och 181 2019-10-22.pdföppnas i nytt fönster 173 kB 2019-10-28 15.06
Kommunstyrelsen protokoll 2019-09-03.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-09-09 15.09
Reservationer och votering 2019-09-03.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-09-09 15.09
Kommunstyrelsen protokoll 2019-06-12.pdföppnas i nytt fönster 593 kB 2019-06-12 16.20
Reservation § 116 2019-06-12.pdföppnas i nytt fönster 297 kB 2019-06-12 16.20
Kommunstyrelsen protokoll 2019-05-28.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2019-06-05 06.45
Reservation § 110 2019-05-28.pdföppnas i nytt fönster 124 kB 2019-06-05 06.45
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-24.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-05-03 12.42
Reservation och votering § 66 2019-04-24.pdföppnas i nytt fönster 555 kB 2019-05-03 12.42
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-26.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2019-04-02 10.35
Omröstningsprotokoll 2019-03-26.pdföppnas i nytt fönster 609 kB 2019-04-09 09.59
Reservation § 57 2019-03-26.pdföppnas i nytt fönster 123 kB 2019-04-09 09.59
Kommunstyrelsen protokoll 2019-02-12 .pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2019-02-20 11.52

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S tilläggsförslag till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2019-2021.pdföppnas i nytt fönster 280 kB 2018-12-11 15.38
Omröstningar och reservationer ks 2018-12-04.pdföppnas i nytt fönster 974 kB 2018-12-11 14.57
Kommunstyrelsen protokoll 2018-12-04 .pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2018-12-11 14.56
Kommunstyrelsen protokoll 2018-11-13.pdföppnas i nytt fönster 861 kB 2018-11-14 13.50
Kommunstyrelsen protokoll 2018-10-23 .pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2018-10-29 12.12
Kommunstyrelsen protokoll 2018-09-04.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-09-10 08.20
Kommunstyrelsen protokoll 2018-05-29.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-05 07.27
Kommunstyrelsen protokoll 2018-04-24.pdföppnas i nytt fönster 612 kB 2018-04-25 14.20
Kommunstyrelsen protokoll 2018-03-27.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-04-03 13.10
Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-13.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-02-22 12.56

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reservationer - bilaga till kommunstyrelsen protokoll 2017-12-05.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-12-11 12.37
Kommunstyrelsen protokoll 2017-12-05.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-12-11 12.37
Kommunstyrelsen protokoll 2017-10-17.pdföppnas i nytt fönster 47 MB 2017-10-25 14.10
Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-05.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2017-09-13 13.19
Kommunstyrelsen protokoll 2017-05-30.pdföppnas i nytt fönster 14 MB 2017-08-16 08.42
Kommunstyrelsen protokoll 2017-04-25.pdföppnas i nytt fönster 13 MB 2017-06-09 13.45
Kommunstyrelsen protokoll 2017-03-21.pdföppnas i nytt fönster 11 MB 2017-05-10 14.56
Kommunstyrelsen protokoll 2017-02-14.pdföppnas i nytt fönster 37 MB 2017-05-10 14.56

2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 2016-11-29.pdföppnas i nytt fönster 16 MB 2017-04-28 14.16
Kommunstyrelsen protokoll 2016-02-09.pdföppnas i nytt fönster 155 kB 2017-05-10 14.57
Kommunstyrelsen protokoll 2016-03-22.pdföppnas i nytt fönster 426 kB 2017-05-10 14.57
Kommunstyrelsen protokoll 2016-09-06.pdföppnas i nytt fönster 15 MB 2017-05-10 14.57
Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-18.pdföppnas i nytt fönster 17 MB 2017-05-10 14.57

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 2015-12-01.pdföppnas i nytt fönster 483 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-11-03.pdföppnas i nytt fönster 54 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-10-20.pdföppnas i nytt fönster 462 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-01.pdföppnas i nytt fönster 363 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-05-26.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-03-24.pdföppnas i nytt fönster 328 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-02-03.pdföppnas i nytt fönster 284 kB 2018-02-02 07.11
Kommunstyrelsen protokoll 2015-01-07.pdföppnas i nytt fönster 169 kB 2018-02-02 07.11