Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2019 i Tierps kommun.

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

201926 februari

18:00

A-salen, kommunhuset

9 april

18:00

A-salen, kommunhuset

12 juni

16:00

A-salen, kommunhuset

17 september

18:00

A-salen, kommunhuset

5 november

13:00

A-salen, kommunhuset

17 december

18:00

A-salen, kommunhuset

 

Demokratiberedningen

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

17 januari

09:00

Rådrummet

14 februari

09:00

Rådrummet

19 mars

09:00

Biblioteket Örbyhus

23 april

09:00

Rådrummet

17 maj

09:00

Rådrummet

13 juni

09:00

Rådrummet

 

Kommunstyrelsen

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

12 februari

13:00

A-salen, kommunhuset

26 mars

13:00

A-salen, kommunhuset

24 april

13:00

A-salen, kommunhuset

28 maj

13:00

A-salen, kommunhuset

3 september

13:00

A-salen, kommunhuset

22 oktober

13:00

A-salen, kommunhuset

3 december

13:00

A-salen, kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

29 januari

08:30

Rådrummet, kommunhuset

5 mars

08:30

Rådrummet, kommunhuset

9 april

08:30

Rådrummet, kommunhuset

14 maj

08:30

Rådrummet, kommunhuset

18 juni

08:30

Rådrummet, kommunhuset

20 augusti

08:30

Rådrummet, kommunhuset

8 oktober

08:30

Rådrummet, kommunhuset

19 november

08:30

Rådrummet, kommunhuset

18 december

08:30

Rådrummet, kommunhuset

Utskottet barn och ungdom

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

15 november

08:30

Rådrummet, kommunhuset

18 december

08:30

Rådrummet, kommunhuset
201930 januari

08:30

Rådrummet, kommunhuset

13 februari (extra)

08:30

Rådrummet, kommunhuset

6 mars

08:30

Rådrummet, kommunhuset

10 april

08:30

Rådrummet, kommunhuset

15 maj

08:30

Rådrummet, kommunhuset

19 juni

08:30

Rådrummet, kommunhuset

21 augusti

08:30

Rådrummet, kommunhuset

11 september (extra)

08:30

Rådrummet, kommunhuset

9 oktober

08:30

Rådrummet, kommunhuset

20 november

08:30

Rådrummet, kommunhuset

18 december

13:00

Rådrummet, kommunhuset

Utskottet arbete och omsorg

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

15 november

13:00

A-salen, kommunhuset

18 december

13:00

A-salen, kommunhuset
201928 januari

13:00

Rådrummet, kommunhuset

5 mars

13:00

Rådrummet, kommunhuset

8 april

13:00

Rådrummet, kommunhuset

13 maj

13:00

Rådrummet, kommunhuset

17 juni

13:00

Rådrummet, kommunhuset

19 augusti

13:00

Rådrummet, kommunhuset

7 oktober

13:00

Rådrummet, kommunhuset

18 november

13:00

Rådrummet, kommunhuset

16 december

13:00

Lilla A-salen

 

Utskottet samhällsbyggnad

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats

20 november

13:00

Rådrummet, kommunhuset

18 december

13:00

Rådrummet, kommunhuset
201929 januari

13:00

Rådrummet, kommunhuset

5 mars

13:00

Rådrummet, kommunhuset

9 april

13:00

Rådrummet, kommunhuset

14 maj

13:00

Rådrummet, kommunhuset

18 juni

13:00

Rådrummet, kommunhuset

20 augusti

13:00

Rådrummet, kommunhuset

8 oktober

13:00

Rådrummet, kommunhuset

19 november

13:00

Rådrummet, kommunhuset

18 december

13:00

Rådrummet, kommunhuset

Jävsnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats


  

19 mars

13:00

Rådrummet

3 september

13:00

Rådrummet

28 november

13:00

Rådrummet

IT-nämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats
22 mars

14:00

IT-centrum

9 april

14:00

IT-centrum

6 september

14:00

IT-centrum

 

Lönenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats
22 mars

15:00

IT-centrum

9 april

15:00

IT-centrum

6 september

15:00

IT-centrum

 

Pensionärsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats
8 februari

13:00

Lilla A-salen

29 april

utb.dag


20 maj

09:00

Lilla A-salen

 

17 oktober

13:00

Lilla A-salen

4 december

13:00

LIlla A-salen

 

Rådet för funktionshinderfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Datum/månad

Tid

Plats
7 februari

13:00

Lilla A-salen

23 april

utb.dag


22 maj

13:00

Lilla A-salen

15 oktober

13:00

Lilla A-salen

2 december

13:00

Lilla A-salen