Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Klubba KF KS

Kommunfullmäktige tisdag 19 september kl 18

Sammanträdet börjar med att kommuninvånarna under en halvtimme kan ställa frågor direkt till politikerna.

Tisdag den 19 september 2017, kl. 18.00, Kommunhusets A-sal, Tierps köping

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:

  • Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
  • Svar på interpellation – Har framtidssäkring av lärarkompetens i våra skolor genomförts? – Sara Sjödal (C)
  • Fråga om förskolan Linnéans flytt av verksamhet till Ol Andersskolan – Åsa Sikberg (M)
  • Revidering av taxa avseende markpriser och införande av vite vid återlämning av mark
  • Riktlinjer för exploateringsavtal
  • Bildande av kommunalt naturreservat – Källarberget

 

Vi hälsar alla välkomna till sammanträdet

Barbro Wiklund, Kommunfullmäktiges ordförande
Sara Stråfors, kommunsekreterare

Sammanträdet direktsänds via webbradion från kommunens hemsida.

Handlingar inför sammanträdet finns på webben samt hos Ledningsstöd i kommunhuset och på biblioteken från torsdag den 14 september 2017.