Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Årsredovisning och delårsrapporter

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Delårsrapport

Delårsrapporter är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut, som är den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens utfall, finansiering och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Rapporten godkändes av kommunfullmäktige den 9 april 2019.

Delårsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsrapport Tierps kommun 2017.pdföppnas i nytt fönster 482 kB 2019-11-13 13.28
Delårsrapport Tierps kommun 2018.pdföppnas i nytt fönster 345 kB 2019-11-13 13.28
Delårsrapport Tierps kommun 2019.pdföppnas i nytt fönster 696 kB 2019-11-13 13.28
Delårsrapport verksamheterna 2019.pdföppnas i nytt fönster 871 kB 2019-11-13 13.28
Delårsrapport verksamheterna 2018.pdföppnas i nytt fönster 471 kB 2019-11-13 13.28
Delårsrapport verksamheterna 2017.pdföppnas i nytt fönster 684 kB 2019-11-13 13.28

Årsredovisningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2018 verksamheterna och koncernen Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-04-24 12.25
Årsredovisning 2018 Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-04-24 12.25
Årsredovisning 2017 verksamheterna och koncernen Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2018-05-02 13.20
Årsredovisning 2017 Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-05-02 13.20
Årsredovisning 2016 verksamheterna och koncernen Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-05-17 11.11
Årsredovisning 2016 Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 935 kB 2017-06-03 00.30
Årsredovisning 2015 verksamheterna och koncernen Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 892 kB 2017-05-17 11.11
Årsredovisning 2015 Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 770 kB 2017-06-03 00.31

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året

Det gångna verksamhetsåret 2018 var ett mycket händelserikt år. Ett valår som resulterade i ett helt nytt politiskt styre. Det nya styret valde att tillträda i förtid, i början av november i stället för vid årsskiftet, då de ekonomiska prognoserna under hösten pekade på ett underskott i trettiomiljonersklassen. Ett förtida tillträde gav möjlighet att genomföra en mycket kort budgetprocess för framtagande av en reviderad budget inför 2019 i syfte att kunna styra med en delvis egen budget första mandatperiodsåret.

Kommuninvånarnas ålderssammansättning gav under 2018 en ökad efterfrågan av förskole-platser och skola, en trend som varat sedan tidigare år. Den lagda budgeten för 2018 har inte räckt till för att möta verksamhetstillväxten inom dessa områden. Det verksamhetsområde där kostnaderna överskridit ekonomisk ram allra mest under 2018 är dock Individ- och familjeomsorgen. Under året har det inkommit 91 procent fler orosanmälningar gällande barn i förhållande till föregående år. Det är en mycket anmärkningsvärd utveckling som tydligt pekar på ett behov av framtida förebyggande åtgärder för barnens bästa.

Sommaren 2018 präglades av extrem värme och torka. När det är dags att sammanfatta verksamhetsåret kan det konstateras att beredskapen för att möta extremvärmen var god och kommunens medarbetare förtjänar en eloge för att ha bidragit med bra förberedelser, goda insatser och nya idéer för att mildra situationen för framförallt våra äldre.

Högkonjunkturen har under det gångna året hållit i sig. Arbetslösheten i kommunen i åldrarna 16-64 år uppgick till 8,3 procent vilket är 0,8 procentenheter lägre än under 2017. Kompetensbrist är nu en mycket aktuell fråga för såväl Tierps kommun som för det lokala näringslivet. I december 2018 beslutades att starta upp lärlingsutbildningar på Högbergs-skolan inom programmet för handel och administration samt inom VVS- och fastighetsprogrammet. Lärlingsutbildningarna syftar till att öka den lokala matchningen mellan elever, gymnasieutbudet och kompetensefterfrågan.

Det sker stora omvärldsförändringar just nu och kommunen möter redan idag stora utmaningar så som demografi, kompetensbrist och förändrat samhällsklimat. För att bemästra morgondagens utmaningar behövs nya metoder. Vi är bara i början av digitaliseringen som ger nya möjligheter att förändra arbetssätt, skapa delaktighet och frigöra tid för det som många gånger är det allra viktigaste, det personliga mötet.

Valåret 2018 innebar såväl avtackning av många politiskt aktiva som en start för många nya i demokratins tjänst. Ett stort tack till alla som valt att på något vis bidra med engagemang i det lokala demokratiarbetet.