Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunala råd

Under Kommunstyrelsen verkar två råd, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunen.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och kommunen.

Näringslivsrådet

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.