Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Befolkning

Den 31 december 2020 hade Tierps kommun en folkmängd på 21 327 personer. De flesta bor i småhus. De tre största tätorterna är Tierp med ca 6000 invånare, Örbyhus med ca 2000 invånare och Söderfors med ca 1700 invånare.

Befolkningsfakta

Här finns en årlig sammanställning av statistik om befolkningen, antal förvärvsarbetande per näringsgren, pendlare, bostäder och inkomster. Källa är Statistiska centralbyrån, SCB.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2021.pdföppnas i nytt fönster 388 kB 2021-03-12 15.13
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2020.pdföppnas i nytt fönster 385 kB 2020-03-11 10.22
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2019.pdföppnas i nytt fönster 406 kB 2019-03-25 15.32
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2018.pdföppnas i nytt fönster 336 kB 2018-03-23 10.25
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2017.pdföppnas i nytt fönster 218 kB 2017-05-18 13.13
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2016.pdföppnas i nytt fönster 644 kB 2017-05-18 13.13
Fakta befolkningen i Tierps kommun 2015.pdföppnas i nytt fönster 125 kB 2017-05-18 13.13

Befolkningsutveckling de senaste 50 åren

Under slutet av 60-talet och fram till årsskiftet 1971/1972 ökade folkmängden i Tierps kommun. Vid årsskiftet år 1971/1972 hade kommunen 21 359 invånare. År 1972 började kommunens invånarantal sjunka. Från år 1972 fram till år 1987 minskade befolkningen med 1 750 personer.

I slutet av 80-talet bröts den negativa trenden i kommunens befolkningsutveckling och folkmängden ökade fram till år 1993. Därefter följde några år av befolkningsminskning innan invånarantalet under början av 2000-talet åter började stiga. Från år 2000 till 2013 ökade folkmängden från 19 888 till 20 144 personer.

Från år 2014 har folkmängden i kommunen börjat öka betydligt. Den 31 december 2020 hade Tierps kommun en folkmängd på 21 327 personer, så många invånare har kommunen inte har haft sedan år 1971.

Diagram över folkmängden i Tierps kommun år 1969 till 2017

Befolkningsprognos för Tierps kommun 2016-2040

En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. För att få fram prognosen görs en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, samt hur många som kommer flytta in till och flytta ut från kommunen.

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Tierps kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen sträcker sig från år 2016 till 2040. Prognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden vara cirka 22 500 personer år 2025. Antalet personer i kommunen kommer fortsätta öka, men enligt prognosen kommer ökningen ske långsammare.

Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2017 till år 2040