Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoriteter som har en lång och historisk koppling till Sverige. Minoriteterna har egna tydliga kulturer och språk, vilka också är en viktig del av det gemensamma svenska kulturarvet.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

• Samer (samiska, alla varieteter)
• Sverigefinnar (finska)
• Tornedalingar (meänkieli)
• Romer (romani chib, alla varieteter)
• Judar (jiddisch)

Samerna har även status som urfolk i Sverige.

Nationella minoriteters rättigheter

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
  • kommuner och landsting är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.
  • kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (nytt från och med 1 januari 2019).
  • om kommunen har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska kommunen erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap (nytt från och med 1 januari 2019). Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Tierps kommun ingår i det finska förvaltningsområdet

Som förvaltningskommun har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

Den som vill har också rätt att använda finska vid kontakt med kommunen, oavsett vad ärendet gäller.