Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Felanmälningsformulär

Har du upptäckt fysiska fel och brister i miljö, trafik och infrastruktur ska du felanmäla det.

Felanmälan gäller fysiska fel och brister inom Tierps kommuns ansvar för gatubelysning, gatuunderhåll, klotter, lekplatser, nedskräpning, parker/grönytor, parkering, sandsopning, skyltar/vägmärken, trafiksignaler, träd/buskar, vinterväghållning (t ex snöröjning och sandning) m m.

Det går att göra en anonym anmälan, men då kan ditt ärende inte följas upp eller åtgärdas om du har angett felaktiga eller otillräckliga uppgifter.

Formulär för felanmälan
Felanmälan avser adress
Ort, adress och gatunummer.Hur kan vi återkomma till dig med svar?
Hur kan vi återkomma till dig med svar?
Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterFör att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.