Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Klagomål och synpunkter inom förskola och skola

Inom förskolan och skolan i Tierps kommun ser vi Dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du:

  1. Vänd dig i första hand till ansvarig rektor eller förskolechef. Kontaktuppgifter finns under respektive förskola eller skola.

    Rektor eller förskolechef tar emot ditt klagomål och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

  2. I andra hand eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått kan du lämna dina klagomål via kommunens allmänna klagomålshantering. Dina synpunkter/klagomål lämnas efter det vidare till närmast överordnad chef för den verksamhet ditt klagomål berör.

Hur hanteras klagomålet?

Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.

Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras. Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.