Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

En arbetsordning fastställer ett inbördes förhållande vid handläggning och vid sammanträden mellan olika funktioner i/eller delar av kommunfullmäktige och dess organ.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar.pdf Pdf, 765 kB, öppnas i nytt fönster. 765 kB 2022-01-04 09.22

Reglementen

Ett reglemente fastställer en nämnds (eller motsvarande) uppdrag från kommunfullmäktige samt den roll och ansvar som följer av uppdraget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 425 kB, öppnas i nytt fönster. 425 kB 2022-02-14 10.57
Reglemente för lönenämnden.pdf Pdf, 332 kB, öppnas i nytt fönster. 332 kB 2020-06-30 21.47
Reglemente för IT-nämnden.pdf Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. 337 kB 2022-08-19 13.53
Reglemente för kommunalt näringlivsråd.pdf Pdf, 251 kB, öppnas i nytt fönster. 251 kB 2022-01-04 09.19
Reglemente för valnämnden.pdf Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster. 326 kB 2022-02-14 11.05
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.pdf Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. 250 kB 2022-03-09 09.36
Reglemente för revisorerna.pdf Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster. 429 kB 2021-04-21 10.53
Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.pdf Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster. 202 kB 2019-01-08 11.00
Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018.pdf Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster. 201 kB 2020-01-28 07.00
Tillämpningsanvisning till reglementet Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018.pdf Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster. 416 kB 2020-11-18 15.29
Färdtjänstreglemente.pdf Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster. 679 kB 2022-03-29 10.27
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 361 kB, öppnas i nytt fönster. 361 kB 2022-01-04 09.15
Reglemente för jävsnämnden.pdf.pdf Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster. 302 kB 2022-02-14 10.43
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.pdf.pdf Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. 250 kB 2022-03-09 09.34
Reglemente för kommunalt pensionärsråd.pdf Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. 235 kB 2022-03-09 09.56
Attestregler för Tierps kommun.pdf Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster. 394 kB 2022-06-10 10.11
Reglemente för kommunalt föreningsråd.pdf Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. 233 kB 2022-07-26 09.41