Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

En arbetsordning fastställer ett inbördes förhållande vid handläggning och vid sammanträden mellan olika funktioner i/eller delar av kommunfullmäktige och dess organ.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar.pdföppnas i nytt fönster 763 kB 2021-04-15 07.10

Reglementen

Ett reglemente fastställer en nämnds (eller motsvarande) uppdrag från kommunfullmäktige samt den roll och ansvar som följer av uppdraget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 728 kB 2020-05-29 07.35
Reglemente för valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 308 kB 2020-05-29 07.35
Reglemente för jävsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 301 kB 2020-05-29 07.34
Reglemente för lönenämnden.pdföppnas i nytt fönster 332 kB 2020-06-30 21.47
Reglemente för IT-nämnden.pdföppnas i nytt fönster 370 kB 2020-09-15 16.24
Reglemente för krisledningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 188 kB 2018-03-20 14.29
Reglemente för kommunalt näringlivsråd.pdföppnas i nytt fönster 567 kB 2019-12-19 13.37
Reglemente för pensionärsrådets.pdföppnas i nytt fönster 75 kB 2017-06-03 00.47
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.pdföppnas i nytt fönster 243 kB 2019-12-19 13.38
Reglemente för revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 429 kB 2021-04-21 10.53
Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.pdföppnas i nytt fönster 202 kB 2019-01-08 11.00
Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018.pdföppnas i nytt fönster 201 kB 2020-01-28 07.00
Tillämpningsanvisning till reglementet Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018.pdföppnas i nytt fönster 416 kB 2020-11-18 15.29
Färdtjänstreglemente.pdföppnas i nytt fönster 56 kB 2017-06-07 11.59
Attestreglemente.pdföppnas i nytt fönster 414 kB 2017-05-17 16.27