Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Planer och program

Planer

En plan fastställer en uppsättning förutbestämda handlingar för att uppnå de mål som har fastställts i strategier, visioner eller andra överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-plan.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-05-16 09.13
Äldre 2020 lättläst.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2017-06-07 11.42
Äldre 2020.pdföppnas i nytt fönster 173 kB 2017-05-17 16.00
Avfallsplan.pdföppnas i nytt fönster 883 kB 2020-06-04 09.51
Avfallsplan bilaga 1 Nulägesbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 210 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 2 Anläggningar.pdföppnas i nytt fönster 192 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 3 Nedlagda deponier.pdföppnas i nytt fönster 97 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 4 Nationella mål, strategier och lagstiftning.pdföppnas i nytt fönster 158 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 390 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 6 Uppföljning av Tierps avfallsplan 2013-2018.pdföppnas i nytt fönster 171 kB 2020-08-14 08.06
Boendeplan för äldre 2014-2035.pdföppnas i nytt fönster 505 kB 2017-05-18 09.12
Strategi för integration.pdföppnas i nytt fönster 529 kB 2017-04-10 13.11
Boendeplan+2016-2030 - Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 kap 9§ LSS.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-05-18 09.12
Bostadsförsörjningsplan 2013-2025.pdföppnas i nytt fönster 815 kB 2017-06-03 00.51
Parkeringsplan.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-05-18 09.12
Hastighetsplan för Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-03-05 15.02
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar.pdföppnas i nytt fönster 794 kB 2021-08-26 15.03
Biblioteksplan 2019-2021.pdföppnas i nytt fönster 267 kB 2019-04-26 09.46
Tierps kommuns samordnade beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden .pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2017-12-15 10.49
Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö.pdföppnas i nytt fönster 16 MB 2018-06-26 15.28
Klimat- och energiplan för Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-01-07 07.24
Informationshanteringsplan Lönenämnden-20201127.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-04-16 08.43
Varuförsörjningsplan för Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-05-17 10.34
Översiktsplan

Handlingsplaner

En handlingsplan fastställer vilka aktiviteter som tillsammans utgör en del
eller helheten av de handlingar som anges i relevant överordnad plan samt i
vilken ordning de ska genomföras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan för integration.pdf 103 kB 2017-06-20 10.25
Handlingsplan - Boendeplan för äldre 2014-2035.pdf 65 kB 2017-05-18 09.12
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt lagen (2003:778) .pdf 2 MB 2020-04-20 14.42

Program

Ett program fastställer en uppsättning allmänna instruktioner – ett ramverk –
som syftar till att styra verksamheten mot de mål som har fastställts i relevanta
överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 2018-2019 samt 2020_2.pdf 198 kB 2019-12-19 14.24