Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Planer och program

Planer

En plan fastställer en uppsättning förutbestämda handlingar för att uppnå de mål som har fastställts i strategier, visioner eller andra överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Översiktsplan 2010-2030 Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2017-06-07 10.42
Landskapsutveckling i strandnära lägen.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2017-06-07 10.42
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-06-07 10.42

Handlingsplaner

En handlingsplan fastställer vilka aktiviteter som tillsammans utgör en del
eller helheten av de handlingar som anges i relevant överordnad plan samt i
vilken ordning de ska genomföras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan för integration.pdf 103 kB 2017-06-20 10.25
Handlingsplan - Boendeplan för äldre 2014-2035.pdf 65 kB 2017-05-18 09.12
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt lagen (2003:778) .pdf 2 MB 2020-04-20 14.42

 

Program

Ett program fastställer en uppsättning allmänna instruktioner – ett ramverk –
som syftar till att styra verksamheten mot de mål som har fastställts i relevanta
överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 2018-2019 samt 2020_2.pdf 198 kB 2019-12-19 14.24