Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Policys, riktlinjer och vägledningar

Policys

En policy fastställer de grundprinciper som ska vara gällande för de kommunanställdas agerande i allmänhet eller inom särskilda områden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsopolicy_2008 med KFbeslut.pdföppnas i nytt fönster 916 kB 2017-05-17 16.31
Idrotts- och fritidspolicy.pdföppnas i nytt fönster 214 kB 2017-06-03 00.37
Kulturpolicy.pdföppnas i nytt fönster 217 kB 2017-06-03 00.39
Policy för hållbar utveckling 2021.pdföppnas i nytt fönster 163 kB 2017-06-03 00.40
Policy-Funktionsnedsättning 2025.pdföppnas i nytt fönster 425 kB 2017-06-03 00.42
Sponsringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 94 kB 2017-06-03 00.43
Tillgänglighetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 44 kB 2017-06-07 11.49
Trafiksäkerhetspolicy 2000.pdföppnas i nytt fönster 20 kB 2017-05-17 16.31
Upphandlingspolicy.pdföppnas i nytt fönster 50 kB 2017-05-17 16.31
Säkerhetspolicy .pdföppnas i nytt fönster 183 kB 2019-09-30 13.11
Policy för naturvård i Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 249 kB 2020-05-19 15.15

Riktlinjer

Riktlinjer fastställer huvuddragen för hur hela eller delar av en verksamhet ska genomföras. Vidare definieras generella skyldigheter och rättigheter för kommunen, kommunens tjänstemän och eventuella medborgare, brukare, kommunbesökare, etc. som direkt eller indirekt påverkas av riktlinjen.

Vägledningar

En vägledning ger en detaljerad förklaring och/eller beskrivning av hur styrdokumenten ska tolkas och appliceras i givna situationer eller för
särskilda funktioner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar.pdf 1 MB 2018-01-25 20.38
Instruktion för kommundirektör i Tierps kommu.pdf 161 kB 2021-08-26 15.17