Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Policys, riktlinjer och vägledningar

Policys

En policy fastställer de grundprinciper som ska vara gällande för de kommunanställdas agerande i allmänhet eller inom särskilda områden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsopolicy_2008 med KFbeslut.pdföppnas i nytt fönster 916 kB 2017-05-17 16.31
Idrotts- och fritidspolicy.pdföppnas i nytt fönster 214 kB 2017-06-03 00.37
Kulturpolicy.pdföppnas i nytt fönster 217 kB 2017-06-03 00.39
Policy för barnkonventionen.pdföppnas i nytt fönster 72 kB 2017-05-17 16.31
Policy för hållbar utveckling 2021.pdföppnas i nytt fönster 163 kB 2017-06-03 00.40
Policy-Funktionsnedsättning 2025.pdföppnas i nytt fönster 425 kB 2017-06-03 00.42
Sponsringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 94 kB 2017-06-03 00.43
Tillgänglighetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 44 kB 2017-06-07 11.49
Trafiksäkerhetspolicy 2000.pdföppnas i nytt fönster 20 kB 2017-05-17 16.31
Upphandlingspolicy.pdföppnas i nytt fönster 50 kB 2017-05-17 16.31

Riktlinjer

Riktlinjer fastställer huvuddragen för hur hela eller delar av en verksamhet ska genomföras. Vidare definieras generella skyldigheter och rättigheter för kommunen, kommunens tjänstemän och eventuella medborgare, brukare, kommunbesökare, etc. som direkt eller indirekt påverkas av riktlinjen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kostriktlinje och vision.pdföppnas i nytt fönster 671 kB 2017-03-22 12.21
Riktlinje - Lokal tolkning av PBL.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2017-05-17 15.44
Riktlinje pedagogisk måltid, underlaget till KS beslutet.pdföppnas i nytt fönster 200 kB 2017-04-21 11.48
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdföppnas i nytt fönster 100 kB 2017-05-29 10.12
SoL-riktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 662 kB 2018-07-11 07.37
Riktlinjer för kommunal markanvisn.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-06-14 10.52
Riktlinje för marknadsföringsbidrag till elitidrottsföreningar.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2017-06-16 09.44
Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter.pdföppnas i nytt fönster 683 kB 2017-06-26 14.37
Riktlinjer och principer för medborgardialog.pdföppnas i nytt fönster 983 kB 2017-06-27 13.40
Riktlinjer för exploateringsavtal.pdföppnas i nytt fönster 177 kB 2017-09-27 14.09
Riktlinje-for-arbetsstipendium-for-konstnarlig-verksamhet-i-Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 171 kB 2018-03-05 14.10
Riktlinje-for-utmarkelsen-Arets-eldsjal.pdföppnas i nytt fönster 138 kB 2018-03-05 14.10
Riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd.pdföppnas i nytt fönster 236 kB 2019-05-14 10.16

Vägledningar

En vägledning ger en detaljerad förklaring och/eller beskrivning av hur styrdokumenten ska tolkas och appliceras i givna situationer eller för
särskilda funktioner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar.pdf 1 MB 2018-01-25 20.38