Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Regler och avgifter/taxor

Regler/föreskrifter

En regel fastställer hur de som bor och verkar eller på annat sätt vistas i kommunen ska bete sig i allmänhet, i specifika sammanhang eller för att få ta del av en service/tjänst som kommunen tillhandahåller.

Trafikföreskrifter för Tierps kommun hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gångbanerenhållning.pdföppnas i nytt fönster 46 kB 2017-06-07 11.44
Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 551 kB 2017-05-17 16.19
Renhållningsordning.pdföppnas i nytt fönster 274 kB 2018-05-30 15.01
Regler-for-bidrag-till-foreningar.pdföppnas i nytt fönster 163 kB 2018-03-05 10.22
Föreskrifter Iggelbo.pdföppnas i nytt fönster 36 kB 2021-10-07 11.34
Föreskrifter Källarberget.pdföppnas i nytt fönster 40 kB 2017-11-02 09.03
Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2021-06-30 12.58
Regel-for-bidrag-till-studieforbund.pdföppnas i nytt fönster 144 kB 2018-03-05 10.24
Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor.pdföppnas i nytt fönster 872 kB 2019-02-12 13.15
Föreskrifter Björns skärgård.pdföppnas i nytt fönster 49 kB 2018-07-05 10.22
Regel för kommunalt partistöd.pdföppnas i nytt fönster 140 kB 2020-01-07 10.52
Regler för korttidsuthyrning av lokaler.pdföppnas i nytt fönster 172 kB 2017-03-15 15.55
Regler för skolskjuts och elevresor.pdföppnas i nytt fönster 424 kB 2021-09-28 13.01
Regel för hemsändningsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 255 kB 2021-06-21 11.15

Taxor

En taxa är en samling fastställda avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ av tjänst. En avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för vatten och avlopp.pdföppnas i nytt fönster 722 kB 2021-01-07 14.13
Taxa för slamavgifter.pdföppnas i nytt fönster 314 kB 2021-01-07 14.10
Taxa för renhållning.pdföppnas i nytt fönster 575 kB 2021-03-10 06.58
Avgifter för handläggning av enskilda avlopp och dispenser renhållning.pdföppnas i nytt fönster 512 kB 2021-01-25 10.05
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten.pdföppnas i nytt fönster 306 kB 2021-01-07 14.13
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 288 kB 2021-01-07 14.12
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2021-01-07 14.14
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-01-07 14.10
Taxa markpris med återtagningsavgift.pdföppnas i nytt fönster 400 kB 2018-10-10 10.46
Taxa för nyttjande av kommunens mark.pdföppnas i nytt fönster 322 kB 2021-01-11 07.14
Taxa nyttoparkeringstillstånd.pdföppnas i nytt fönster 400 kB 2017-05-18 10.45
Taxa för felparkeringsavgift.pdföppnas i nytt fönster 321 kB 2020-06-22 15.21
Taxa för grävtillstånd.pdföppnas i nytt fönster 327 kB 2020-06-30 19.05
Taxa för insatser inom vård och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 177 kB 2020-01-07 15.47
Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 212 kB 2020-01-07 15.54
Riktlinjer och avgifter för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster 394 kB 2021-03-11 07.16
Taxa för kopior avskrifter och utskrifter.pdföppnas i nytt fönster 139 kB 2017-06-03 00.59
Taxa IP Skogen gällande från 1 juli 2013.pdföppnas i nytt fönster 64 kB 2017-05-18 10.45
Taxa Musik och kulturskolan.pdföppnas i nytt fönster 29 kB 2018-04-10 10.14
Taxa bad.pdföppnas i nytt fönster 96 kB 2017-05-18 10.45
Taxa vid korttidsuthyrning av Möbeln.pdföppnas i nytt fönster 116 kB 2017-06-03 01.00
Taxa vid korttidsuthyrning av lokaler.pdföppnas i nytt fönster 92 kB 2017-03-15 16.41