Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Regler och avgifter/taxor

Regler/föreskrifter

En regel fastställer hur de som bor och verkar eller på annat sätt vistas i kommunen ska bete sig i allmänhet, i specifika sammanhang eller för att få ta del av en service/tjänst som kommunen tillhandahåller.

Trafikföreskrifter för Tierps kommun hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor

En taxa är en samling fastställda avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ av tjänst. En avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för vatten och avlopp.pdf Pdf, 745 kB, öppnas i nytt fönster. 745 kB 2022-01-10 08.26
Taxa för slamavgifter.pdf Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster. 291 kB 2022-01-10 08.26
Taxa för renhållning.pdf Pdf, 521 kB, öppnas i nytt fönster. 521 kB 2022-01-10 08.26
Avgifter för handläggning av enskilda avlopp och dispenser renhållning.pdf Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster. 509 kB 2022-01-10 12.17
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten.pdf Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster. 307 kB 2022-01-10 15.42
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.pdf Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster. 291 kB 2022-01-10 15.42
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-01-10 15.43
Taxa markpris med återtagningsavgift.pdf Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster. 400 kB 2018-10-10 10.46
Taxa för nyttjande av kommunens mark.pdf Pdf, 322 kB, öppnas i nytt fönster. 322 kB 2021-01-11 07.14
Taxa nyttoparkeringstillstånd.pdf Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster. 400 kB 2017-05-18 10.45
Taxa för felparkeringsavgift.pdf Pdf, 321 kB, öppnas i nytt fönster. 321 kB 2020-06-22 15.21
Taxa för grävtillstånd.pdf Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster. 335 kB 2022-01-10 08.26
Taxa för insatser inom vård och omsorg.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2020-01-07 15.47
Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg.pdf Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster. 212 kB 2020-01-07 15.54
Riktlinjer och avgifter för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster. 394 kB 2021-03-11 07.16
Taxa för kopior avskrifter och utskrifter.pdf Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster. 223 kB 2022-02-15 11.18
Taxa IP Skogen gällande från 1 juli 2013.pdf Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. 64 kB 2017-05-18 10.45
Taxa Musik och kulturskolan.pdf Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster. 29 kB 2018-04-10 10.14
Taxa bad.pdf Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. 96 kB 2017-05-18 10.45
Taxa vid korttidsuthyrning av lokaler.pdf Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. 111 kB 2022-07-01 14.51
Taxa färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster. 244 kB 2022-01-19 08.27
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022.pdf Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. 556 kB 2022-03-29 08.29