Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vision, strategier och planer

Vision

En vision fastställer ett framtida tillstånd – en bild av framtiden – som kommunfullmäktige på mycket lång sikt vill uppnå.

Tierps kommuns vision

Strategier

En strategi syftar till att styra verksamheten mot Vision och övergripande politiska mål/prioriteringar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Näringslivsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 169 kB 2017-05-18 09.15
Skola 2020.pdföppnas i nytt fönster 291 kB 2017-06-03 00.54
Strategi för integration i Tierps kommun 2016-09-20.pdföppnas i nytt fönster 546 kB 2017-05-18 09.15
Bilaga 1 Strategi för Integration - Förslag på hur Tierps kommun ska uppnå målen.pdföppnas i nytt fönster 306 kB 2017-05-18 09.15

Planer

En plan fastställer en uppsättning förutbestämda handlingar för att uppnå de mål som har fastställts i strategier, visioner eller andra överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-plan.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-05-16 09.13
Äldre 2020 lättläst.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2017-06-07 11.42
Äldre 2020.pdföppnas i nytt fönster 173 kB 2017-05-17 16.00
Avfallsplan.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-06-03 00.49
Avfallsplan - gäller fr.o.m. 2019-01-01.pdföppnas i nytt fönster 678 kB 2018-10-19 10.06
Boendeplan för äldre 2014-2035.pdföppnas i nytt fönster 505 kB 2017-05-18 09.12
Strategi för integration.pdföppnas i nytt fönster 529 kB 2017-04-10 13.11
Boendeplan+2016-2030 - Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 kap 9§ LSS.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-05-18 09.12
Bostadsförsörjningsplan 2013-2025.pdföppnas i nytt fönster 815 kB 2017-06-03 00.51
Parkeringsplan.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-05-18 09.12
Plan krishanteringsarbetet.pdföppnas i nytt fönster 229 kB 2017-06-20 10.17
Biblioteksplan 2019-2021.pdföppnas i nytt fönster 267 kB 2019-04-26 09.46
Tierps kommuns samordnade beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden .pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2017-12-15 10.49
Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö.pdföppnas i nytt fönster 16 MB 2018-06-26 15.28
Översiktsplan

Handlingsplaner

En handlingsplan fastställer vilka aktiviteter som tillsammans utgör en del
eller helheten av de handlingar som anges i relevant överordnad plan samt i
vilken ordning de ska genomföras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan för integration.pdf 103 kB 2017-06-20 10.25
Handlingsplan - Boendeplan för äldre 2014-2035.pdf 65 kB 2017-05-18 09.12