Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

barn i klassrum där alla räcker upp händerna

Dialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge

Kommunstyrelsen i Tierps kommun har beslutat att det ska genomföras en medborgardialog om situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge.

Varför en medborgardialog?

Syftet är att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna ska fatta beslut. Det är politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Den fråga som kommer vara i fokus under dialogen är: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Hur kommer dialogen genomföras?

Steg 1 - Intervju
Enskilda intervjuer med medborgare, tjänstepersoner och politiker har genomförts för att samla perspektiv. Vi arbetade uppsökande och kontaktade personer som berör och berörs av frågan. Totalt intervjuades 34 personer under vintern 2020-2021.

Steg 2 - Rapport/sammanställning
Intervjuerna sammanfattades i en perspektivsammanställning som hittas nedanför.

Steg 3 - Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar olika perspektiv möttes under två heldagar i maj 2021 för att diskuterar tillsammans. Ett urval till arbetsgruppen gjordes baserat på intervjuerna. En sammanställning från arbetsgruppens träffar finns nedan.

Steg 4 - Beslut
Förslaget som arbetsgruppen har tagit fram ligger som grund för att politiken ska kunna ta ett hållbart beslut. Beslut är inte fattat än.

Resultat från dialogen

Dialogen har resulterat i en rapport från arbetsgruppens träffar. Till rapporten finns två bilagor. Bilaga 1 visar detaljerna från arbetsgruppens jobb med framtidsscenarier. Bilaga 2 är perspektivsammanställningen som baseras på intervjuerna. Rapporten kommer utgöra underlag för politikens beslut.