Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

barn i klassrum där alla räcker upp händerna

Dialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge

Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade att det genomföra en medborgardialog om situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge.

Varför en medborgardialog?

Syftet var att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kom fram i medborgardialogen skulle vara en del av underlaget när politikerna fattade beslut. Det är politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Den fråga som var i fokus under dialogen var: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Hur genomfördes dialogen?

Steg 1 - Intervju
Enskilda intervjuer med medborgare, tjänstepersoner och politiker genomfördes för att samla perspektiv. Vi arbetade uppsökande och kontaktade personer som var berörda av frågan. Totalt intervjuades 34 personer under vintern 2020-2021.

Steg 2 - Rapport/sammanställning
Intervjuerna sammanfattades i en perspektivsammanställning som hittas nedanför.

Steg 3 - Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerade olika perspektiv möttes under två heldagar i maj 2021 för att diskuterar tillsammans. Ett urval till arbetsgruppen gjordes baserat på intervjuerna. En sammanställning från arbetsgruppens träffar finns nedan.

Steg 4 - Beslut
Förslaget som arbetsgruppen har tagit fram ligger som grund för att politiken ska kunna ta ett hållbart beslut. Beslut är inte fattat än.

Resultat från dialogen

Dialogen resulterade i en rapport från arbetsgruppens träffar. Till rapporten finns två bilagor. Bilaga 1 visar detaljerna från arbetsgruppens jobb med framtidsscenarier. Bilaga 2 är perspektivsammanställningen som baseras på intervjuerna. Rapporten kommer utgöra underlag för politikens beslut.