Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Sammanställning av synpunkter

Här samlar vi de synpunkter och förslag som kommit in till den nya visionen för Tierps kommun.

De flesta som deltagit tog upp:

 • det estestiska, dvs att våra orter måste vara mer tilltalande med mer grönska och parker,
 • naturens betydelse,
 • att många fler bostäder behövs och då bostäder av alla olika typer inte minst för äldre,
 • bra kommunikationer, även tvärgående mellan våra orter,
 • bemötande och stolthet,
 • hållbarhet, framförallt källsortering och att få bort det fossila bränslet, men också frågor runt infrastruktur,
 • att utveckla turismen med fler entreprenörer,
 • attraktivt och enkelt för företagarna,
 • attraktiva skolor,
 • en förbättrad integration
 • vård efter egna behov

Det har också kommit in förslag som:

 • Spektakulära byggen - TTT Tierp Turning Torso
 • Tierp - Sveriges Florida
 • Spränga silon i köpingen, filma det och lägg ut på Youtube som en start på ett nytt vackrare Tierp
 • Tågräls till Söderfors
 • En bilfri kommun
 • Stora arrangemang, bl a årlig "återvändarfest" för alla kommuninvånare

Sammanställningar från fokusgrupper med barn och ungdomar

 • Fokusgrupp på Ol Andersskolan årskurs 7-9, 24 mars
 • Fokusgrupp på Aspenskolan årskurs F-3, 9 april
 • Fokusgrupp på Högbergsskolan gymnasium, 9 april
 • Fokusgrupp på Bruksskolan årskurs 4-6, 10 april

Enkätsvar på webben och i pappersform

Övriga svar och synpunkter