Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Laglighetsprövning

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt övergripande beslut, kan du överklaga beslutet genom att begära laglighetsprövning. Det kan röra sig om ett beslut som fattats av kommunens politiska organ eller beslut av tjänstemän på uppdrag av ett politiskt organ.

Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen. Förvaltningsrätten fattar inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen gjort fel måste kommunen på något sätt behandla ärendet igen.

Så här skriver du en överklagan

Du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Tierps kommun har rätt att överklaga ett beslut.

Din överklagan ska vara skriftlig och inkomma till Förvaltningsrätten i Uppsala inom tre veckor från den dag det färdiga protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.