Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tjänstegaranti

Tjänstegaranti

Tierps kommun är till för dig som bor och verkar här. Vi arbetar för att ge våra kommuninvånare en god service och hålla en hög kvalitet på våra tjänster. Vi vill helt enkelt att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Därför lämnar vi från den 1 januari 2009 sk tjänstegarantier på ett antal av våra tjänster. Det innebär att du som medborgare får kompensation om vi inte håller vad vi lovar.

Vi lämnar tjänstegarantier inom följande områden:

Svar inom 24 timmar från Medborgarservice

Kundansvariga på Medborgarservice ska återkomma inom 24 timmar helgfria vardagar till kunder som kontaktar dem.

Kompensation: Dröjer det mer än 24 timmar ska kunden efter anmälan kompenseras med en Trisslott.

Beslut inom fem veckor ang bygglov inom detaljplanelagt område

Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas inom fem veckor från den dag då kompletta handlingar har lämnats in, under förutsättning att ingen annan part måste höras i frågan.

Kompensation: Om beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden efter anmälan kompenseras genom tio procents rabatt på bygglovsavgiften.

Hemtjänstinsatser ska påbörjas inom 7 dagar från beviljat beslut

Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska påbörjas inom 7 arbetsdagar efter beviljat omvårdnadsbeslut.

Kompensation: Om garantin inte hålls, kompenseras den enskilde med ett avdrag på avgiften motsvarande högst en månads omvårdnadsavgift.

Förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader efter ansökan

Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Kommunen erbjuder plats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats.

Kompensation: Första månaden är avgiftsfri om vi inte uppfyller tjänstegarantin.

Kontakta Medborgarservice om du anser att du har rätt till kompensation för någon av kommunens verksamheter där vi lämnar tjänstegaranti.

Medborgarservice
Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 88