Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Årsredovisning och delårsrapporter

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Delårsrapport

Delårsrapporter är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut, som är den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens utfall, finansiering och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Rapporten godkändes av kommunfullmäktige 2023-04-25.

Delårsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2022 Tierps kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2023-10-10 11.25
Årsredovisning 2021 Tierps Kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2022-09-07 08.51
Årsredovisning 2020 Tierps kommun.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2021-05-04 07.22

Årsredovisningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2022 Tierps kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2023-10-10 11.25
Årsredovisning 2021 Tierps Kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2022-09-07 08.51
Årsredovisning 2020 Tierps kommun.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2021-05-04 07.22

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Krig i Europa. Ofattbar tanke men sedan lite mer än ett år tillbaka ett faktum. Detta faktum påverkar oss alla djupt. I spåren av dessa ofattbara hemskheter som den ukrainska befolkningen utsätts för följer en våg av faktisk påverkan på våra egna system samt tillhörande ekonomisk oro. Detta är något som tydligt kan utläsas i kommunens redovisning över det gångna året. Skyhög inflation och en energi- och elmarknad som är under press utifrån begränsad tillgång och prisrekord är några exempel på ekonomiska effekter som tydligt märkts lokalt hos såväl hushåll som i det offentliga. Mer än någonsin finns behov av ekonomisk stabilitet för att klara snabba omställningar till nya kostnadslägen. Den förbättrade ekonomiska stabiliteten som byggts upp i kommunen under senaste åren har inneburit att kommunen varit bättre rustad att möta krisen. 2022 års resultat överstiger med råge budget och det ger möjlighet att avsätta medel i den resultatutjämningsreserv som beslutades införas under 2022. Det bygger reserver för att möta den extrema ekonomiska utmaning vi sett början av under 2022 och som antas sträcka sig ett par år framåt i tiden.

Målstyrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram mot fokus på måluppfyllelse, förverkligande av visionen och ett hållbart samhälle. Det är just ett hållbart samhälle med förmåga att hantera och ställa om som är grunden för att kunna möta oro, kris och osäkerhet. Därför är det lite extra positivt att 2022 års redovisning från verksamheterna pekar på tydliga förbättringar inom de sociala målområdena. Att få till en positiv utveckling inom de sociala områdena är komplicerat och något som tar tid. Nu kan vi konstatera att föregående års återkommande ekonomiska prioriteringar av individ och familjeomsorg börjar ge effekt. Den historiskt stora ekonomiska satsningen på grundskolan är något som är svårt att se snabb effekt av men däremot är det tydligt att hade den inte genomförts hade de negativa effekterna varit ytterst märkbara. De mindre skolorna runt om i kommunen är kvar och undervisningskvaliteten kan hållas uppe tack vare hård prioritering för att hitta medel till grundskolan.

Några delar som förtjänar extra uppmärksamhet från året 2022 är de delar som stärker hela kommunen-perspektivet. Beslut om att nya brandstationer i Skärplinge och Söderfors ska byggas för att säkra deltidsbrandstationernas verksamhet på orterna även i framtiden, en mycket viktig del för att stärka Tierps kommuns krisberedskap. Skol- och förskoleverksamhet har flyttat in i den vackra nybyggda skolan i Kyrkbyn. Nya förskolor i Söderfors, Skärplinge och Vallskoga är under byggnation och beslut om utökning av förskola och tillbyggnad av skola i Örbyhus är tagna. Uppstart av det nya föreningsrådet är en del i att engagera och bygga starkare samverkan med den ideella sektorn för att tillsammans samla många intressen för att gemensamt utveckla kommunen i positiv riktning.

2022 var valår och därmed avslut på mandatperioden. Crosshallen har varit en komplicerad följetong sedan 2018. Överlämnandet av nycklarna till crosshallens nya ägare på årets sista arbetsdag satte punkt för en mandatperiod präglad av åtgärder för att bygga upp ekonomisk stabilitet, miljö- och klimatomställning samt en stärkt positiv utveckling inom det sociala området.

Å Alliansens vägnar,

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande